Zangvogels van La(e)ken

LACA-Tijdingen

Inhoudstafels LACA-Tijdingen

Via deze link vindt men de inhoud van de 30 voorbije jaargangen. Hou u vast, dat is een kanaal van meerdere pagina’s!

Voorheen publiceerden we elke vijf jaar telkens drie verschillende registers: een chronologische tabel met de inhoud per nummer – een analytische tabel per onderwerp
- en een alfabetische tabel per auteur.

Vandaag beperken we ons tot de chronologische: de tabel per auteur heeft weinig zin, tenzij voor de auteur zelve, maar daar heeft u geen boodschap aan. De analytische is overbodig geworden in deze digitale tijden. Een simpele ‘search’ (alnaargelang uw klavier/besturingssysteem meestal Control of Command of Appeltje + F of S) op uw precieze zoektermen zal sneller resultaat opleveren.

Wat we nu wèl doen is elk nummer van de eerste 25 jaargangen direct linken naar de digitale versie daarvan. 

Volledige verzamelingen van LACA Tijdingen kunnen geraadpleegd worden in :

  • Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel, Arduinkaai 28, 1000 Brussel
  • Stedelijke Bibliotheek van de Stad Brussel, Bockstaellaan 107, 1020 Brussel
  • Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Muntplein 6, 1000 Brussel
  • Bibliothèque Principale de la Ville de Bruxelles, Bockstaellaan 246, 1020
    Brussel
  • Koninklijke Albertina Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel
  • Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel
  • FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Audio & Tijdschriften

Audio materiaal:

Dubbel CD zangvogels Laken Revisited (15 EUR): facsimile heruitgave van het klankboek van Koningin Elisabeth (1953, Boek met vele illustraties, ook kleurenfoto’s van Eric Hosking, en 3 78 toerenplaten, opgenomen en geproduceerd door Ludwig Koch in 1937), het eerste multimediale werk ooit in België verschenen.

Meer uitleg hierover vindt u op onze speciale webpagina.

Speciale uitgaven Laca Tijdingen: alle nog verkrijgbaar aan €2 per stuk. De gewone Laca Tijdingen zijn nog te krijg aan €1 per stuk indien besteld voor eind september 2019.

Laken Ingezoomd

Onze beeldbank Laken-Ingezoomd is nog tot einde 2021 te raadplegen. Intussen verhuist de inhoud naar de VGC Erfgoedbank.
Vollediger uitleg daarover hier.