Zangvogels van La(e)ken

LACA-Tijdingen

Inhoudstafels LACA-Tijdingen

Via deze link vindt men de inhoud van de eerste 30 jaargangen. Hou u vast, dat is een kanaal van meerdere pagina’s!

Voorheen publiceerden we elke vijf jaar telkens drie verschillende registers: een chronologische tabel met de inhoud per nummer – een analytische tabel per onderwerp
- en een alfabetische tabel per auteur.

Vandaag beperken we ons tot de chronologische: de tabel per auteur heeft weinig zin, tenzij voor de auteur zelve, maar daar heeft u geen boodschap aan. De analytische is overbodig geworden in deze digitale tijden. Een simpele ‘search’ (alnaargelang uw klavier/besturingssysteem meestal Control of Command of Appeltje + F of S) op uw precieze zoektermen zal sneller resultaat opleveren.

De linken bij de afleveringen in de inhoudstafel werken evenwel niet meer: sinds 20/06/2022 zijn ze verhuisd van de Stack-cloud service naar Google drive.  Na raadpleging van de inhoudstafels weet u welke aflevering (jaartal/jaargang, nrs 1-2-3 of 4) u nodig heeft om het (de) gezochte artikel(s) te kunnen lezen. Die bewuste aflevering vindt u dan makkelijk terug in de chronologische en publiek gedeelde Google Drivefolder: https://drive.google.com/…/158vO8t_BwVvMXOMdrEM4Wdy73CY…. De laatste 5 jaargangen zijn digitaal enkel beschikbaar voor abonnees op eenvoudige vraag per mail.

Volledige verzamelingen van LACA Tijdingen kunnen geraadpleegd worden in :

  • Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel, Arduinkaai 28, 1000 Brussel
  • Stedelijke Bibliotheek van de Stad Brussel, Bockstaellaan 107, 1020 Brussel
  • Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Muntplein 6, 1000 Brussel
  • Bibliothèque Principale de la Ville de Bruxelles, Bockstaellaan 246, 1020
    Brussel
  • Koninklijke Albertina Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel
  • Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel
  • FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Audio & Tijdschriften

Audio materiaal:

Dubbel CD zangvogels Laken Revisited (15 EUR): facsimile heruitgave van het klankboek van Koningin Elisabeth (1953, Boek met vele illustraties, ook kleurenfoto’s van Eric Hosking, en 3 78 toerenplaten, opgenomen en geproduceerd door Ludwig Koch in 1937), het eerste multimediale werk ooit in België verschenen.

Meer uitleg hierover vindt u op onze speciale webpagina.

Speciale uitgaven Laca Tijdingen: alle nog verkrijgbaar aan €2 per stuk. De gewone Laca Tijdingen zijn nog te krijg aan €1 per stuk indien besteld voor eind september 2019.

 

Laken Ingezoomd

Onze beeldbank Laken-Ingezoomd is nog tot einde 2021 te raadplegen. Intussen verhuist de inhoud naar de VGC Erfgoedbank.
Vollediger uitleg daarover hier.