Planetarium – Heizel © Fabonthemoon – Flickr

Doelstellingen

Onze vereniging heeft het volgende doel voor ogen:

Het bestuderen van de geschiedenis van de oude gemeente Laken, met inachtneming van de vroegere en huidige gebruiken en overleveringen.

  • Met alle middelen ervoor ijveren opdat de natuur, de monumenten en het landschapsschoon behouden blijven.
  • De belangstelling opwekken voor de eigen aard en het verleden van de mensen die hier verbleven en werkten, zij die initiatieven namen in diverse sectoren van het sociaal – culturele leven, kunstambachten beoefenden of op andere terreinen actief waren.
  • Activiteiten te organiseren ter verwezenlijking van de hoger genoemde doelstellingen.
  • Uitgave van een driemaandelijks tijdschrift: “Laca Tijdingen”.
  • Lezingen, voordrachten, tentoonstellingen, groepsbezoeken en geleide wandelingen.
  • Het bestuderen van het Lakense taaleigen.