Welkom

Met de jaren heeft LACA -de Geschied- en Heemkundige Kring van Laken- een vaste plaats verworven in het Lakense socio- culturele landschap.

Sedert de stichting is LACA dan ook aangesloten bij het Gemeenschapseentrum Nekkersdal waar onze maandelijkse studievergaderingen doorgaan.

Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe kernleden, (actieve leden), om onze rangen te vervoegen en te vernieuwen.

Het maakt niet uit of u man of vrouw, oud of jong bent. Een gezonde interesse in onze mooie gemeente is voldoende om als kernlid ons te komen versterken.

Elke vierde zaterdag van de maand om 14.00 uur zitten we samen, meestal in ‘studio 1’ van het Nekkersdal. Misschien wil U wel eens met ons kennis maken? Van harte welkom!