Koninklijke Serres © Willy Vermaelen

Welkom !

Welkom op de website van Laca, de geschied- en heemkundige kring van Laken.

Laken (Frans: Laeken) is een plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en sedert 1921 een deelgemeente van de stad Brussel. Voordien was het een zelfstandige gemeente. In Laken is de hoofdresidentie van het Belgisch vorstenpaar gelegen. Laken ligt ten noordwesten van het centrum van Brussel.

De oudste vermelding van Laken (Laca) dateert van 1080. Het dorp was sinds de middeleeuwen afhankelijk van de stad Brussel. Na de Franse invasie van 1795 werd het een zelfstandige gemeente.

Laken bleef zelfstandig tot 1921, datum waarop het bij Brussel werd gevoegd. Dit gebeurde door de uitbreiding van de haven, de slechte financiële toestand en de aanwezigheid van de koninklijke residentie. Het monumentale gemeentehuis op het Bockstaelplein werd ingehuldigd op 30 juni 1912. Na het intermezzo van WO 1 heeft het nog tot in 1921 dienst gedaan als volwaardig gemeentehuis.

Maar ons Laken zal altijd ons Laken blijven, en met onze vereniging willen wij het verleden en heden in herinnering brengen, van een gemeente waar het goed leven is.

Het bestuur en de kernleden van LACA.