Jaargangen 1-30

Nummer 1.(september 1989)

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111271852_LT%201.1.pdf

1. Ten geleide Laca 2. Een brief van koning Leopold I Laca
3. Brussel op het einde van de 18e eeuw D. Van Kriekinge 4. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Inleiding
- I. Monumentale werken
a) Monument Leopold I
b) Monument van de Arbeid
c) Fontein de Brouckère
d) Fontein met Neptunus
e) Monument i.v.m. kanaal 

Nummer 2. (december 1989) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111271855_LT%201.2.pdf

1. Ten geleide Laca
2. Lakense plaatsnamen: Laken en Heizel P. Van Nieuwenhuysen 3. Uit de collectie Capron
- Ets. DRAPS/DOMS (ill.)
- Brief van L. HOUBA aan GOFFINET Laca
De koning pikte fiscale graantjes mee J. Dillen
- Monument Leopold I – ill.
- Fontein met Neptunus – ill.
- Fontein de Brouckère – ill.  4. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- 1. Monumentale werken – Monument Leopold I b) beknopte biografieën BRUNIN Charles
DECKERS Jan Frans
DESENFANS Albert Constant FASSIN Adolphe Ferdinand GEEFS Willem HOUTSTONT Georges PICKERY Henri
VAN DER LINDEN Gerard
VAN DER STAPPEN Pierre Charles VAN RASBOURGH Antoine VINCOTTE    Thomas
Plaats van de beelden aan het stadhuis van Brussel 

Nummer 3. (maart 1990)

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111271857_LT%201.3.pdf

1. Ten geleide L. Candau
2. Karel BOGAERD en Laken H. Verstraete
- St.-Albaansbergstraat 61
- Medoristraat 16
- Duikerstraat 34
3. Redactioneel Nieuws (Monumentendag)
4. Brief van Leopold I aan Louise-Marie L. Candau
5. Toponymische bijdrage:
- De Schapenweg alias Romeinse steenweg P. Van Nieuwenhuysen 6. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- I. Monumentale werken
b) beknopte biografieën (vervolg)
DE WEVER Auguste (Kanaalmonument)
D’UNION Pierre (fontein de Brouckère)
FIERS Edouard (fontein de Brouckère)
VAN BOLOGNA Jan (Neptunus)
MEUNIER Constantin (monument van de Arbeid)
7. De Lakense drieling (ill.) E. Christiaens
Geboorteakten (ill.) D. Van Kriekinge.

Nummer 4. (juni 1990) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111271901_LT%201.4.pdf

1. Ten geleide Laca
2. Van STREUVELS naar VESPASIANUS (ill.) J. Dillen Toiletten
- St.-Lambertusplein
- Tielemansstraat
- Strijderssquare
3. Een werk over de SintAnnadreef (ill.) J. Dillen
4. Toponymische bijdrage:
- Dynastieke plaatsnamen P. Van Nieuwenhuysen
5. Eerste geschiedkundige en heemkundige L. Candau tentoonstelling – K. BOGAERD
Gedicht “Mijn 20 jarig verblijf” K. Bogaerd
6. Kanttekeningen van een brief van J. Dillen  Leopold II aan GOFFINET
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
BOEDTS en BONDUELLE Kon. Astrid
SALU II en J. ROMBOUT E. BOCKSTAEL
J. DILLENS G. BRUGMANN
L. NITSCHOWA COPERNICUS
P. DE SOETE F. FOCH
F. DEBONNAIRES A. MAX
Oorlogsgedenktekens
M. DESMARE – Franse Onbekende Soldaat
M. DESMARE – Monument voor de Lakense Oorlogshelden E. SALU – Gedenkplaat voor de gesneuvelden
van het atheneum A. TRICOT 

2de jaargang (1990-1991) 

Nummer 1. (september 1990) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111281403_LT%202.1.pdf

1. Ten geleide Laca
- Over ledenwerving – Ereleden
- Gewone leden
- Steunende leden
2. Lied over Laken
- Tekst F. Van Remoortere
- Muziek Lou Marvel
3. Napoleon en Laken L. Candau
Hoe Napoleon eigenaar werd van het paleis M. Verwilghen
en van de Zonnetempel
4. Latrina Publica Lacae … Locus sordidus L. Candau
5. Toponymische bijdrage:
SOBIESKI en MASARYK in Lakense straatnamen P. Van Nieuwenhuysen 6. Was Leopold II Vlaamsgezind? J. Dillen
Een origineel werk over de Japanse toren J. Dillen
(ill.)
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
BOEDTS Jean (ill.)
8. LACA-Activiteiten (ill.)    9. LACA-signaaltjes 10. Errata. 

Nummer 2. (december 1990) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111281406_LT%202.2.pdf

1. Ten geleide – Aktiviteiten L. Candau – Waarderingen
- Paardekracht
- Bibliotheek  – Hulde
- Wensen
2. Leopold I in brieven en documenten L. Candau
- Terugblik op de tentoonstelling
van de verzameling CAPRON
3. Lakense volksfiguren L. Candau
- J. VAN CUTSEM
- “Les grosses têtes de Laeken” (ill.) E. Christiaens
4. LACA-signaaltjes L. Candau
Urinoir & waterclosets de la Bourse (ill.)
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – II. Nog gedenktekens en standbeelden
DEBONNAIRES F. (ill. zelfportret)
DESMARE M. (ill. de Smet de Naeyerlaan 585)
6. Notitie van Koningin Marie-Henriette V. Capron
over de laatste dagen en uren van Leopold I
Tekst van Koningin Marie-Henriette
7. Haast 150 jaar Ursulinen te Laken E. Christiaens
- Bibliografie
- Iconografie (ill.)
8. Toponymische bijdrage
- De Donderberg + plattegrond P. Van Nieuwenhuysen. 

Nummer 3. (maart 1991) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111281409_LT%202.3.pdf

1. Ten geleide – Koninklijke belangstelling L. Candau – Steunende leden
- Sprekend over een blauwe
Heizelse vlinder  – Monumentendag 1991  – Echo’s van leden
- LACA: woordverklaring
- Bewaring patrimonium
- Historische tentoonstelling
- Rechtzetting
- Brief van G. JACQUES
2. Twijfel en spijt van Leopold I J. Dillen
3. Leopold I V. Capron
4. LACA verjaarde L. Candau
(voordracht J. VERBESSELT 27-12-90)
5. De Koninginnelaan, J. Dillen
een aanleg met hindernissen
- Oorsprong
- Over een gravure van de koningin
- De kunstenaars van een ets
- Ets van Louise d’Orleans (ill.)
6. Toponymische bijdrage:
- Latinisering en hagiografische steunen P. Van Nieuwenhuysen 7. Grasduinend in Lakense dokumenten: J. Dillen
- Over bibliotheken in Neder-over-Heembeek
en Laken
8. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
DE SOETE Pierre
monument Luchtleger (ill.).

Nummer 4. (juni 1991) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111281413_LT%202.4.pdf

1. Ten geleide – Gelukwensen L. Candau – De prinsen van Ossegem
- Voorouderstafel van Koning Boudewijn – Monumentendag 1991  – Koninklijke belangstelling
- Patrimoniumbehoud
- Verbond voor Heemkunde
Brief van Fr. THIELEMANS
2. Grondwetswijziging en Salische wet V. Capron
3. Focus op de voorouderstafel van Boudewijn I L. Candau 4. Nen ave Lookeneir vertelt E. Leemans  – De Brusselse kermis (ill.)
5. De Koninginnelaan D. Van Kriekinge
- Een petitie
- Verzameling CAPRON
6. Terugblik op een tentoonstelling L. Candau
- St.-Lambertuskerk 17 maart 1991
7. Een Koninklijke trein komt voorbij Laken E. Verstraete (ill.)
8. Grasduinend in Lakense dokumenten/ J. Dillen Taalgebruik/Anekdoten
- Over papegaaien-onderwijs 

3de jaargang (1991-1992). 

Nummer 1. (september 1991)

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111291941_Scannen0001.pdf

1. Ten geleide – Nog een tentoonstelling L. Candau – Coproductie met gepensioneerden
- Monumentendag 1991
- LACA en de goede pers – Geschiedenis van de Sint-Albaansbergstraat
2. Een schilder met werk in Laken H. Verstraete
(VAN GOOLEN T.)
3. Toponymische bijdrage
- Drie Lakense plaatsnamen verklaard P. Van Nieuwenhuysen Klein-Zwitserland, Brieslaan, Tivolistraat
4. Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen
- Ruzie in het gemeentehuis
- Een nieuwe gemeentesecretaris L. HOUBA
- Doodsprentje, huis L. HOUBA – (ill.)
5. Brief van BOCKSTAEL aan het Hof, 1890

V. Capron
Een dreiging van Leopold II, Troonsafstand
6. Oorsprong en ontwikkeling van Nekkersdal D. Van Kriekinge (boekje R. PLATTON)
7. Nog gedenktekens en standbeelden J. Dillen
- Biografie van beeldhouwers
DILLENS Juliaan
ill.: beeld van J. DILLENS    borstbeeld van G. BRUGMANN
8. Meer nieuws omtrent onuitgegeven konink- L. Candau lijke brieven 

Nummer 2. (december 1991) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111291946_Scannen0002.pdf

1. Ten geleide – Medewerking Laken L. Candau retrospectieve tentoonstelling
- Maandelijkse studiebijeenkomsten
- Documentatieprobleem opgelost – Steunende leden
- Nieuwjaarswensen
2. De herkomst van Emile BOCKSTAEL Leo Lindemans Noot over de familie LINDEMANS en de auteur J. D.
3. Een pantheon: hoe kwam Leopold II daarbij? V. Capron – Plan BESME (ill.)
4. De Koninginnelaan, D. Van Kriekinge
- Een vorstelijk advies
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Interludium/over minder bekende beeldhouwers
DE RAED Albert
ill.: Rijksnormaalschool – Heizelstadion
VAN GOOLEN Joseph-Gerard
ill.: abdij Tongerloo – St.Lambertuskerk
St.-Lambrechts Woluwe
DE KORTE Maurits, GHIJSEN, VAN HAMME Joseph,
VAN HOOF Flor
6. Toponymische bijdrage
Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen -STRAUWEN Pierre
- familie STRAUWEN
- STRAUWEN Auguste
- STRAUWEN Jean
STRAUWEN Jeanne
ill.: STRAUWEN Pierre
Jules Emile
borstbeeld op graf (werk SALU II)
7. Prins Baudouin overleed 100 jaar geleden V. C. Baudouin – The Queen – Prinses Clementina  (ill.)
8. De Heer Gustave ABEELS in de kijker L. Candau 

Nummer 3. (maart 1992) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111291950_Scannen0003.pdf

1. Ten geleide – LACA heemavond L. Candau voordracht WIJNANTS
- Voetgangerstunnel onder de Koninginnelaan – Academie van het Brussels dialect
- Geschiedenis van de Sint- Albaansbergstraat  – Tentoonstelling in het Brussels stadhuis
- Heemkundige kalender
- Samenwerking met leden  2. op het kerkhof te Laken: V. Capron
een merkwaardig graf, CLAPET-d’EPPINGHOVEN
- Graf nr 309 (ill.)
3. Herinneringen van nen aave Lookeneir E. Leemans
- “La Nutricia” (ill.)
- Kruiwagen (ill.)
- Naschrift J. D.
4. Brief van Koningin Victoria aan Albert I V. C.
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – II. Nog gedenktekens en standbeelden
NITSCHOWA Ludwika (ill.)
6. De Koninginnelaan
- Herwaardering van de voetgangerstunnel, D. Van Kriekinge en L. Candau
- ill.: werk van A. CHAMBON
de tunnel
7. Toponymische bijdrage
1830 in Lakense straatnamen P. Van Nieuwenhuysen
- de Wautierstraat
- Niellonstraat (ill. graf)
Interessante artikels/boeken over Laken J. Dillen
8. Nog over de St.- Albaansbergstraat J. Dillen 9. Groot Paleis van de Heizel (ill.) 

Nummer 4. (juni 1992) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111291954_Scannen0004.pdf

1. Ten geleide – Hernieuwing lidgeld L. Candau
- Kalender
- Gevelversieringen hersteld

2. Keizerin Charlotte tussen Tervuren en Meise V. Capron 3. Wandeling “Interbellum te Laken” L. Candau  Lakense Haard – (ill.)
4. Even stilstaan bij drie Franse gravures L. Candau brand kasteel Laken – (ill.)
5. Een schilder met werk in Laken H. Verstraete muurschilderingen Rijksnormaalschool (ill.)
6. Brief van Albert I aan Leopold II
Brief van prinses Clémentine aan haar vader
7. Beelhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – II. Nog gedenktekens en standbeelden
SALU II Ernest (ill.)
- Overzicht (slot) van hoofdstuk II J. Dillen 

4de jaargang (1992-1993) 

Nummer 1. (september 1992) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111301142_Scannen0001.pdf

1. Ten geleide – Dag funeraire archeologie L. Candau – Kalender 1993
- Lidgeld
- Steunende leden – Tekens van leven


2. Keizerin Charlotte tussen Tervuren en Meise V. C.
(deel II)
Kastelen Boechout en Meise (ill.)
3. De garnizoenplaats Laken deel 1 L. Candau
- Van het recente naar het verleden toe
- Plattegronden (ill.)
4. De rolschaatsbaan en de Sunday’s club D. Van Kriekinge – (ill.)
5. Emile BOCKSTAEL door Ernest SALU II
- Correctie en afbeeldingen
6. Toponymische bijdrage 1. – De Grotstraat P. Van Nieuwenhuysen
- De buurt van de Grotstraat in 1900 J. Dillen
- Afbeelding + plattegronden
Topoponymische bijdrage 2.
- Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen DE MOL Willem (ill.)
7. Een merkwaardige brief van Koningin V. Capron Marie-Henriette aan GOFFINET
8. Leven met een kanon op je dak E. Christiaens 

Nummer 2. (december 1992)

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111301146_Scannen0002.pdf

1. Ten geleide – “Le petit Laeken” L. Candau – Een dag te Laken
- Vandalisme (ill. kerkhof)
- Steunende leden  – Regularisatie lidgeld


2. Herkent U ze nog ? (ill.) D. Van Kriekinge
m.m.v. J. Dillen
3. Over huizen die opschuiven maar tenslotte M. Verheyleweghen verdwijnen… en andere grensperikelen
- Tussen Jette en Laken
- Meerdere plattegronden
4. De garnizoenplaats Laken deel II L. Candau
- Gidsen, grenadiers en berenmutsen (ill.)
5. Brieven aan Hitler Clio
- (duitstalige brief van Leopold III)
- (franstalige brief van Leopold III)
- (duitstalige brief aan Leopold III)
6. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Interludium: D’HAVELOOSE Marnix
- (ill.)

Nummer 3. (maart 1993) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111301151_Scannen0003.pdf

1. Ten geleide – Goede golflengte L. Candau – Monumentenzorg
- Een tijdschrift en kastelen

2. Kunstschilder Albert BOCKSTAEL E. Verstraete – ill.: “Toren van Babel”
Portret Emile BOCKSTAEL
Brief van R. MAGRITTE  3. I.v.m de nalatenschap van Leopold I V. Capron
4. St. Annadreef, nr 62 – Een mooi verhaal D. Van Kriekinge Rubens konterfeitte in Laken J. Dillen.
Le Foyer des Orphelins, brief, (ill.)
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen Aanvullingen: DESMARE Mathieu (ill. Vandervelde) SALU Ernest
DE SOETE Pierre
Nutricia
6. De burgemeesters van Laken E. Christiaens
- STORY-VAN WAES (ill.)
- DEBY Marc-Julien “
- HERRY Ch. “
- VAN VOLXEM Jules “
- BOCKSTAEL Emile (+ prentbriefkaart)
7. Brief van prinses Stéphanie aan GOFFINET V. Capron
8. Over de min van prinses Clémentine en L. Van Audenhaege haar kleinzoon – deken
Van STOFFIJN, Kloske en Leopold II
9. Ruuze ouver ne vaiver in Looke (ill.) J. Dillen
- Prentbriefkaart en plattegronden
10. Ditjes en datjes
- Melkfabriek Nutricia (ill.) J.D. 

Nummer 4. (juni 1993) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201111301154_Scannen0004.pdf

1. Ten geleide – Groeten uit Grimbergen – Laken op de wijze van Chicago
- “Sociale urbanisatie”
- Monumentendag 1993 – LACA (wandelingen)


2. Prinses Stéphanie aan Leopold II V. Capron 3. De garnizoenplaats Laken deel III L. Candau – Grenadiers te Laken (ill.)
4. De Koninginnelaan, D. Van Kriekinge – De tunnel (ill.)
5. Herinneringen van nen aave Lookeneir
6. Donderwolken boven de Donderberg Jos Brumagne 7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – Aanvullingen SALU Ernest
8. Herkent U ze nog? (ill.) D. Van Kriekinge
9. Ditjes en Datjes (vaiver-ruuze + ill. kaart)
Lakense zusters begraven in Strombeek J. D.
10. Toponymische bijdrage:
Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
- MEDORI (ill.) 

5de jaargang (1993-1994). 

Nummer 1. (september 1993) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112011655_Scannen0001.pdf

1. Ten geleide – zondag 1/8/1993 L. Candau Zwarte zondag te Laken
Koning Boudewijn I (ill.)
2. De garnizoenplaats Laken deel IV L. Candau – Het St.-Annakwartier (ill.)  3. Toponymische bijdragen
- Ossegem P. Van Nieuwenhuysen
afbeeldingen en plattegrond
- Literatuur in Lakense straatnamen J. Dillen
Arthur COSYN
- “VAN COPPENOLLE”‘s in Lakense straatnamen François LESNINO
4. Bekende en of beroemde Lakenaars
- Joseph COEN, laatste politiecommissaris
van Laken
Japanse brief / doodsbrief
Interview afgenomen door de redactie
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – Gevelversieringen I – bloemen (ill.)
6. Niet verwezenlijkt project van Leopold II V. Capron 7. Aanvullingen – De vaiver-ruuze (ill.) J. Dillen
- De Ernest Salustraat
Een interessante plattegrond van Brussel J. Dillen
en omstreken  8. Ditjes en Datjes – Over het “gemak” J. D. – Lakense zusters
- Vragen villa DE LOCHT
9. Lidgelden – Kalender 

Nummer 2. (december 1993) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112011659_Scannen0002.pdf

1. Ten geleide – Heemkundige kring op bezoek L. Candau – Monumentendag
- Reuzenpopulier
- Voordracht BRUGGEMAN – De Heizel in beweging
- Zorg voor een monument
2. Brief van Koningin Victoria aan Leopold II V. Capron m.b.t. de huwelijksplannen van Prinses
Stéphanie
3. De glansrijke sportieve uren van Laken D. Van Kriekinge – Basketbalclub “Travail et Loisirs” – T.L.
- (ill.)
4. De garnizoenplaats Laken deel V L. Candau
- Het Sint-Annakwartier
- Plan – ill.
- Akte
- Uittreksel beraadslagingsregister  5. Toponymische bijdrage
- Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
- HEYMANS Jean
- DUYSBURGH (ill.)
- BOLLEN Jan (ill.)
6. Welcome – heemkundige aktiviteiten
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – Gevelversieringen II
HAYEN Willem (ill.)
8. Bekende en/of beroemde Lakenaars G. Fisher
- Dokter Gommaire VAN LOOY
9. Bijdrage tot de geschiedenis van A. W. Maurissen St.-Jans-Molenbeek 

Nummer 3- (maart 1994) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112011703_Scannen0003.pdf

1. Ten geleide – Dankwoord L. Candau – Patrimoniumbehoud (at. SALU)
- Studie over Laken (LEEMANS)
- Discussie gemeentehuis Laken – Lakense straatnamen/Vrijgevigen
- Geplande heemavonden
2. Voordracht Jef MENNEKENS en Laken (ill.) J. Mennekens jr 3. Een verfoeilijke intrige V. Capron
- Brief van Marie-Henriette aan baron GOFFINET
4. Lakense Folklore E. Leemans
- De witte Madam
5. Ditjes en Datjes – Gala van het Brussels J. Dillen
De Kazjoebereir en de Blinkduus K. Deschouwer
6. Als kadasterarchieven hun bekoorlijkheden L. Candau onthullen
Extrait des Registres (ill.)
7. Toponymische bijdrage:
- Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
- Aanvullingen: DUYSBURGH
8. Een woordje over de Middeleeuwse tijd H. Verstraete
in Laken (14de eeuw)
9. Overdruk (Iste deel)
Uit Notre comté – Ons graafschap
- Vrijgevigen in Lakense straatnamen J. Dillen
- Joseph Benoit WILLEMS

Nummer 4. (juni 1994) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112011707_Scannen0004.pdf

1. Ten geleide – Necrologie L. Candau – Patrimoniumbehoud
Hotel Tivoli
Heizelstadion  Koninginnelaan
Initiatieven LACA
2. Nog een aan Stéphanie gerichte brief (ill.) V. Capron 3. Bekende en/of beroemde Lakenaars H. Verstraete
- De schrijver Theo BOGAERTS (ill.)  4. De garnizoenplaats Laken deel VI L. Candau
- Het Sint-Annakwartier (ill.)
5. De sportieve uren van Laken D. Van Kriekinge – Basketbalclub “Royal travail et loisirs”  6. Voordracht: de vaart van Willebroek H. Verstraete door A. WOUTERS
7. Onleesbare lettertekens L. Candau
(vertaling van Japanse brief politie-commissaris J. COEN)
8. Vraagbaak L. Candau
9. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen – Aanvulling DE SOETE Pierre (ill.)
- Interludium: GYSEN Ferdinand (ill.)
10. Overdruk (2de deel)
Uit Notre comté – Ons graafschap
Vrijgevigen in Lakense straatnamen J. Dillen
- de CIPLET
- Antoinette VAN GULICK
- Gustave DEMANET en anderen.

6de jaargang (1994 -1995) 

Nummer 1. September 1994 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112021850_Scannen0001.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Baron von Eppinghoven bezoekt Laken V. Capron
3. Conferentie omrent de inhoud van het
Stadsarchief van Brussel L. Candau
4. Omtrent het kortstondig bestaan van een gebouw gelegen aan de Dikkelindelaan op de Heizel D. Van Kriekinge 5. De Garnizoenplaats Laken
Het Sint-Annakwartier VII L. Candau
6. Grote Stad Simon Vestdijk
7. Ditjes en Datjes J. Dillen
- Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion
- Laken was New York vóór
- Vraagbaak
8. Overdruk uit Liber Amicorum
Prof. Dr. Em. Robert Van Passen
Koninklijke Bomen in Laken P. Van Nieuwenhuysen 

Nummer 2. December 1994 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112021853_Scannen0002.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Een dramatische brief van Arcadie Claret V. Capron
3. Het station van Laken in de LACA-kalender H. Verstraete
4. De bioscoopzalen van Laken D. Van Kriekinge
(vertaling en bewerking) L. Candau
5. Een Duitse auteur citeerde Lakense graven H. Verstraete
6. Over Brabantse eeuwelingen H. Verstraete
7. Interview met een echte Lakenaar, de heer Coen L. Candau 8. Beroemde en/of bekende Lakenaars J. Dillen
De glasraamkunstenaar Jean Slagmuylder
9. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen Gevelversieringen III:
Er zitten vogels aan Lakense gevels Bijlage (illustraties Jean Slagmuylder)

Nummer 3. maart 1995 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112021857_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Van een plan om de SintAnnakapel te verplaatsen V Capron 3. Bekende en/of beroemde Lakenaars J. Dillen
Prof. Em. Dr. Jan Lindemans gelauwerd
4. Een Lakense “Love Story” D.Van Kriekinge
en L. Candau
5. 75 jaar geleden overleed Emile Bockstael L. Candau
6. Verslag heemavond 9 december 1994 L. Candau
7. Nieuwe rubriek: Lookese gedichtjes, floskes en vertelselkes – De Stose van Loke L. Candau
- op den tram 1 6. Naig kontente mense J. Dillen
8. Ditjes en Datjes J. Dillen
9. Aanvullingen: J. Dillen
1) Beroemde en/of bekende Lakenaars
Jean Slagmuylder
2) Beeldhouwkunst in Laken: Pierre De Soete
3) Het station van Laken
4) Over Brabantse Eeuwelingen
10. Beelden aan de voorgevel van het
Grote Eeuwfeest “paleis” J. Dillen

Nummer 4. Juni 1995 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112021901_Scannen0004.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Een kasteel zonder funderingen V Capron
3. 75 jaar Rijksnormaalschool in Laken H. Verstraete
4. Over het Hoger Instituut voor Landbouwhuiskunde G. Vanden Bussche en D.Van Kriekinge
5. Hulde aan een Lakense oorlogspiloot Jean Offenberg M. Artiges en LACA 6. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken III J. Dillen Gevelversieringen: Kariatiden en Atlanten
7. Bekende en/of beroemde Lakenaars G. Vanden Bussche
De graveur, schilder en tekenaar Jean De Bast

7 de jaargang (1995 – 1996)

Nummer 1. September 1995

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112030941_Scannen0001.pdf

1. Ten Geleide L. Candau    2. Herkent U ze nog L. Candau
3. Ditjes en Datjes J. Dillen
- Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion.
Kwaad is geschied
- Zetduiveltjes
- Laken en/of Brussel werden bestolen
4. Het kapelletje van de Mellerystraat G. Vanden Bussche 5. Vroeger en nu – De Groendreef G. Vanden Bussche
6. Nog meer over het O.-L.V.-Voorplein V. Capron
7. Lookes dialect J. Dillen
8. Over het “dunnere” nummer LACA Tijdingen L. Candau van juni 1995
9. Vraagbaak D. Van Kriekinge
10. Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen (Taalgebruik in Laken/anekdoten)
Begin 1894 Een taalincident in de
Lakense gemeenteraad 11. Het jaar 1812 en Lakense soldaten H. Verstraete in dienst van Napoleon
12. De Lakense schilder Jan Van Looy J. Dillen (overdruk uit Jaarboek “Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette en omgeving” 23-24ste jaargang 1993-1994)  Bijlage buiten tekst:
Kleurenfoto’s van drie kunstwerken van Jan Van Looy 

Nummer 2 December 1995 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112030945_Scannen0002.pdf

1. Ten geleide L. Candau
2. Groei van het gebouwencomplex in de H. Verstraete Karel Bogaerdstraat
3. Bekende en/of beroemde Lakenaars
- De architect Egide Dekeuleneer D. Van Kriekinge
- De Heer Leonard Matthijs L. Candau
4. Opening van de openbare bibliotheek L. Candau Neder-over-Heembeek
5. Rechtzettingen (vervolg op “Laken en/of J. Dillen Brussel werden bestolen”)
6. Aanvullingen – Laken en/of Brussel J. Dillen
werden bestolen
- Willy Vandersteen; de SPES-school
- Lookes dialect: Heizelstadion
- Reacties van lezers H. Pessemier
7. Een merkwaardig document:
De luchtdoop van Theo Bogaerts in 1919 J. Dillen
8. Groeten uit Laken – Nieuws uit de Nekkergalerij L. Candau
9. Aanvullingen
- Taalincident in de Lakense Gemeenteraad
(en Richard Neybergh) J. Dillen
- Huldebetoon aan een Lakense oorlogspiloot D. Van Kriekinge
Jean Offenberg (vervolg)
10. Over de rijkdom van een taal of de subtiliteiten G. Vanden Bussche van het Brussel dialect 

Nummer 3. Maart 1996 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112030949_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Sporen van de Belgische Omwenteling in de G. Vanden Bussche
Lakense toponymie
3. Constanten in de hedendaagse Lakense toponymie P. Van Nieuwenhuysen 4. Wat heeft de LACA kalender 1996 met de familie 
Van Rossem te maken – Een chocoladeverhaal
H. Verstraete 5. Aanvullingen – Het station van Laken … J. Dillen
(en de coupure)
6. De jachthaven van Laken: De B.R.Y.C. D. Van Kriekinge
7. Robert Stevenson op het kanaal van Willebroek J. Coolsaet  8. Lookes dialect: Reacties van Lezers G. Vanden Bussche en J. Dillen
9. Over de rijkdom van een taal of J. Dillen
subtiliteiten van het Brussels dialect  10. Een tof boekje over het Brussels dialect G. Vanden Bussche 

Nummer 4. Juni 1996 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112030953_Scannen0004.pdf

1.Ten Geleide L. Candau  2.100 jaar N.V. Zeekanaal en het lofdicht van H. Verstraete

Gijsbrecht Mercx uit 1561
3. De jachthaven in Laken de B.R.Y.C. H. Verstraete 4. Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen 5. Eeuwfeest van de haven van Brussel G. Vanden Bussche 6. Lookes Dialect H. Verstraete  en J. Dillen
7. Het Koninklijk Domein van Bouchout en H. Verstraete zijn kastelen
8. Afstammelingen van Leopold I H. Verstraete
9. Ditjes en Datjes J. Dillen
10. Latijn of Middelnederlands H. Verstraete
11. Koddige voorstellen van de computer bij S. Pulinckx spellingscontrole 

8ste jaargang (1996 -1997) 

Nummer 1. september 1996 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112031608_Scannen0001.pdf

1.Ten Geleide L. Candau
1. Broselia 20 jaar
2. Een voordracht: “De Schipvaart van Willebroek” 3. Informatie gevraagd
4. Kalender 1997
5. Belangstelling voor LACA Tijdingen
6. Verder in deze bijdrage
- Reacties en bedenkingen van de heer Emile Leemans
- De heer Pierre Van Nieuwenhuysen over
volksverhalen en plaatsnamen
2. Brief van de heer E. Fransman E. Fransman
3. De kaart van “De Nieuwe Chronijcke” H. Verstraete
van 1565
4. Brief van onze Heer Leemans E. Leemans
5. Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen
6. Het honderdjarig jubileum van de D. Van Kriekinge Brusselse zeehaven
7. Lakense volksverhalen en plaatsnamen Van Nieuwenhuysen 8. Over “spotnamen” in de “volkstaal” G. Vanden Bussche   

Nummer 2. december 1996 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112031614_Scannen0002.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. Beschermde monumenten in Laken
2. Campagne voor het behoud en de bestemming
van de site Thurn en Tassis
3. De Libertijnse Roos – een origineel project
2. In Memoriam Jozef Coolsaet
3. Twee broers met kunstwerken in Laken J. Dillen
(Emile (kunstschilder) en Jérome
(architect) Vermeersch)
4. Van vaart tot zeekanaal J. Vanden Wijngaert
5. The notorious King Leopold of Belgium H. Verstraete
6. Laken en de hertog van Aumale H. Verstraete
7. Een vermaarde Lakense jazzvirtuoos – D. Van Kriekinge Johnny Dover vertaling L. Candau
8. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden van L. Candau de Onze-Lieve Vrouwekerk van Laken J. Dillen 

Nummer 3. maart 1997 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112031624_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. Nog meer nieuws over het Lakense patrimoniumbehoud

2. De nachtronde (een afgeschaft gebruik)
3. Hernieuwde lidgelden
2. In Memoriam: L. Candau
Mevrouw Jeanne De Deckere – De Kelver
3. Het openbaar vervoer in Laken D. Van Kriekinge
G. Vanden Bussche
vertaling L. Candau
4. Beeldhouwer Fernand Debonnaires overleden J. Dillen
5. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden van de L. Candau Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (vervolg) J. Dillen
6. Er zit literatuur in Lakense straatnamen H. Verstraete
Karel Bogaerd
7. Ronkende gedachtenkronkels rond L. Candau
de Nederlandse taal
8. Nog een Salu gevonden in Nederland (Nijmegen) Bé Antoni J. Dillen  9. En okkojje G. Vanden Bussche 

Nummer 4. juni 1997 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112031629_Scannen0004.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. Een laatste woordje over het Nijmeegse grafmonument en de Lakense beeldhouwer Ernest Salu
2. Nog meer over de bescherming van het Lakense erfgoed 3. De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken ontwaakt
2. In Laken woont een ongewone restaurateur L. Candau de heer L. Fardeau  3. Het openbaar vervoer in Laken (vervolg) D. Van Kriekinge (Vertaling L. Candau) en G. Vanden Bussche
4. Een tweede brief van onze vriend Leemans E. Leemans (Vertaling en adaptatie: L. Candau)  5. Er zit literatuur in Lakense straatnamen H. Verstraete Karel Bogaerd 

9de jaargang (1997 – 1998) 

Nummer 1. september 1997 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112032110_Scannen0001.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. Lidgelden
2. Open Studievergaderingen
3. 125ste verjaardag van de wijding van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
- Een terugblik op een tentoonstelling
4. Nieuwe spelling
2. Een miskende, of liever een weinig bekende
Lakense tuin: De Koloniale Tuin G. Vanden Bussche
3. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden aan de L. Candau Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (vervolg) J. Dillen
3. Er zit poëzie in Lakense straatnamen H. Verstraete Ledeganckstraat
5. Uit de verzameling van onze Lokeneir Emile Leemans
6. Een tweede brief van onze vriend Leemans (vervolg) E. Leemans (Vertaling en adaptatie: L. Candau) 

Nummer 2. december 1997 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112032113_Scannen0002.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. LACA trad als mentor op
2. Rondvraag
3. Lidgelden
4. Studievergaderingen LACA
Erratum
2. Er zitten bloemen in Lakense straatnamen H. Verstraete
… ook kruiden en bomen
4. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden aan L. Candau
de Onze-LieveVrouwekerk van Laken (vervolg) J. Dillen
5. Een selectie uit de door onze correctoren J. Dillen voorgestelde verbeteringen
6. Van het Eeuwfeeststadion (Heizelstadion) G. Vanden Bussche naar het Koning Boudewijnstadion
(vertaling L. Candau)
7. Nieuwe spelling 

Nummer 3. maart 1998 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112032117_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Een station voor draadloze telegrafie in Laken G. Vanden Bussche Vertaling: L. Candau
3. De Infante lsabella en de Lakense Geschiedenis G. Vanden Bussche Vertaling: L. Candau
4. Er zitten bloemen in Lakense straatnamen H. Verstraete
… ook kruiden en bomen (2de vervolg)
5. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden L. Candau
aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken J. Dillen
(5de vervolg)
6. Het bizarre paviljoentje in de Fineaustraat G. Abeels
7. Het ontdekken van Constantin Meunier H. Verstraete
8. Een selectie uit de door onze correctoren De Redactie
voorgestelde verbeteringen

Nummer 4. juni 1998 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112032120_Scannen0004.pdf

1 . Ten Geleide L. Candau
2. Over Gotha en de Koninklijke Residentie Laken H. Verstraete 3. De Gilden en Naties van Brussel G. Vanden Bussche (Vertaling J. Fransman)
4. Brussel Thurn en Tassis G. Vanden Bussche
(Vertaling D. Winderickx)
5. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden L. Candau
aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken J. Dillen
(6de vervolg) 

10de jaargang (1998 – 1999) 

Nummer 1. september 1998 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112041718_Scannen0001.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
2. Er zitten bloemen in Lakense straatnamen H. Verstraete … ook kruiden en bomen (slot)
3. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden aan L. Candau de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (slot) J. Dillen
4. Onze lezers schrijven L. Candau
H. Verstraete
5. Onze straten zijn niet van gisteren … G. Abeels
6. Burgemeester Bockstael en zijn lijkrede over H. Verstraete Karel Bogaerd
7. Het handelsbriefpapier G. Vanden Bussche

Nummer 2. december 1998 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112041722_Scannen0002.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. Even terugblikken bij het
tiende werkjaar van LACA
2. LACA-leden in de kijker


2. Claremont en een verrassend verband met H. Verstraete het Schoonenbergkasteel
3. Een weinig bekende herberg: De Wildeman G. Abeels
4. Het handelsbriefpapier L. Candau
(bij het vervolg en slot van het artikel van
G. Vanden Bussche)
5. Het water en de fonteinen van Laken G. Vanden Bussche

Nummer 3 – 31 maart 1999 

tijdelijk forfait wegens medische redenen

Nummer 4. juni 1999 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112041727_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide L. Candau
1. Terug van even weggeweest
2. In memoriam
3. Gelukwensen
4. Bescherming van het Lakense erfgoed
5. Ontvangen correspondentie
6. Nieuwe inkomhal van het tentoonstellingspark
op de Heizel


2. De Lakense herdershond en zijn voorouders L. Candau
3. “De bedevaart van lnfante lsabella naar Laken” H. Verstraete op de tentoonstelling in het Jubelpark
4. Het psychiatrisch centrum van het Brugmann-hospitaal, anders bekeken L. Candau 
5. Over een straat in Laken die binnenkort verdwijnt: Olivier Brunelstraat
H. Verstraete 6. Onze straten zijn niet van gisteren: de teleurgang van de Werkhuizengang
G. Abeels 7. Over het boek “Een dichter bij ons”
K.L. Ledeganck
H. Verstraete 8. Laken vroeger en nu D. Van Kriekinge
(Vertaling: D. Winderickx) 

11de jaargang 1999-2000 

Nummer 1 september 1999 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112051128_Scannen0001.pdf

Deel 1 – GEMEENTEHUIS VAN LAKEN GESCHIEDKUNDIGE ASPECTEN  Ter verantwoording. I  Van Feodaliteit tot Nieuwe Tijd. II De voorlopers van de latere behuizing. III Zoektocht naar een nieuwe locatie. IV  Stapvoetse voorbereiding. V  De bouwfase. VI Juridische nasleep. VII Korte terugblik op onteigeningen. VIII De herschikking van het gemeenteplein. IX Persgeluiden. X De architect: P. Bonduelle L. Candau. XI  Nabeschouwingen. XII Voetnoten en bibliografie Deel 2 – VASTE KUNSTWERKEN AAN HET LAKENSE GEMEENTEHUIS J. Dillen I Beeldhouwwerken  A. Werk van M. Desmaré in en aan het gemeentehuis  B. Overige werken (die niet van M. Desmaré zijn) 1. In de trapzaal (beneden verdieping) Biografie van Marcel Wolfers
Biografie van Pierre Theunis 2. Aan de gevels II Schilderwerken  1. In de trouwzaal Biografie van Emile Fabry  2. In de raadzaal 3. In de trapzaal
Biografie van Prosper Colmant  4. In de wandelgang van de eerste verdieping  N.B. Extra illustratieblad 

Nummer 2 december 1999

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112051132_Scannen0002.pdf

1. Ten geleide 2. Poesjkinplein – Laken 3. Eerste reacties op het themanummer 4. Rondvraag L. Candau  2. Over het themanummer « het gemeentehuis van Laken » H. Verstraete  3. Royal Sport Nautique de Bruxelles  4. De cameliaserre  5. Een Lakense « Love Story » G. Vanden Bussche  D. Van Kriekinge  6. De Haven van Brussel, samenvatting G. Vanden Bussche  7. Blijvende hartstocht op het kerkhof van Laken H. Verstraete  8. Een ditje en datje over de Engelse landschapskunst  en Saksen Cobourg 

Nummer 3 (maart 2000)

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112051135_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide
2. Z.E.H. Dr. Hendrik De Vis – een hart voor heemkunde  3. Laken vroeger en nu Winderickx  4. Jozef Cardijn – Een leven met de KAJ L. Candau  H. Verstraete (D. Van Kriekinge Vertaling) 

Nummer 4 juni 2000 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112051139_Scannen0004.pdf

1. Ten geleide L. Candau  1. Jan Verbesselt is niet meer 2. Diefstal op het kerkhof van Laken 3. Onvermoede belangstelling voor LACA Beeldhouwwerk en versierkunst in Laken (vervolg) Gevelversieringen IV J. Dillen De ontdekking van een steenmerk in de Mellerystraat te Laken H. Verstraete Laken, hartje winter L. Candau Bescherming van het patrimonium D. Van Kriekinge (vertaling J. Fransman)  Een aanvullende kijk op het Hoger Normaal Instituut voor Landelijke Huishoudkunde G. Abeels Bekende Lakense inwoners: Tobie Jonckheere H. Verstraete 

12de jaargang 2000 – 2001    

Nummer 1 september 2000 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112061600_Scannen0001.pdf

1. Ten Geleide L. Candau 2. Tivoli W. Van der Elst 3. Twee Romeinse villa’s opgeborgen onder de Lakense grond H. Verstraete  4. Wat is eigenlijk «de Koninklijke Schenking» ? G. Abeels 5. Laken, vroeger en nu D. Van Kriekinge 6. Varia 

Nummer 2 december 2000 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112061604_Scannen0002.pdf

1. Ten geleide  Het redactiecomité  (vertaling: D. Winderickx) 

2. Schijnwerpers op de Mutsaard gericht Heemkundige kalender 2001 L. Candau Hoe oud was en werd de Dikke Linde W. Van der Elst 3. Aanvullingen: Nog meer over Louis Houba, Gemeentesecretaris van Laken 4. Arbeiderswoningen en sociale huisvesting in Laken (vertaling J. Fransman) 

Nummer 3 maart 2001 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112061607_Scannen0003.pdf

1. Ten geleide
1. Brand in het Kasteel van Laken 2. Een Lakense muziekmaatschappij –  ‘L’Echo des Fanfares’ J. Dillen G. Vanden Bussche  3. Herkent u ze nog? Leerlingen van het Instituut Stella Maris, zestig jaar geleden!
4. Een van onze ijverigste kernleden heeft ons verlaten.

2. Oude foto’s spreken over de oorlogstijd van de Rijksnormaalschool H. Verstraete 3. In Memoriam: Hilde Verstraete, echtgenote P. Vermout L. Candau  4. Laken Oud en Nieuw De Lakense Brug – De Sint-Annakapel –
Het Spoorwegstation D. Van Kriekinge 5. “Bockstaelse Maegden”, een Lakense studentenkring jubileert J. Vermout  6. De Lakense Haard  G. Vanden Bussche

Nummer 4 juni 2001 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112061611_Scannen0004.pdf

1. Ditmaal een oproep ten Geleide – Ter informatie L. Candau 2. Grootse werken in Laken 3. De Heilige Guido te Laken 4. Het psychiatrisch centrum van het Brugmann Ziekenhuis,
anders bekeken L. Candau 5. Laken, vroeger en nu – De “B.R.Y.C” (Bruxelles Royal Yacht Club) – De Groendreef – De 21 juli square en het Koningin Astrid monument 


Jaargang 13 2001 – 2002 

Nummer 1 september 2001

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112071014_Scannen0001.pdf

1. Ten Geleide
Een dubbel afscheid wederom… (In Memoriam A. Vanhuyse en E. Leemans) L. Candau 2. De Mutsaard: Van grenzen gesproken A. Vanhuyse 3. Enkele oudere inwoners van Laken vertellen over vroeger… D. Van Kriekinge – 
4. Laken vroeger en nu
D. Van Kriekinge  – 5. Het psychiatrisch centrum van het Brugmann Ziekenhuis, anders bekeken (slot)  L. Candau 

Nummer 2 december 2001/januari 2002 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112071019_Scannen0002.pdf

1. Ten Geleide L.Candau  2. Een aanslag van Molenbeek op Laken in 1899…. ? W. Van der Elst 3. In mijn tijd A. Merens en E. Christiaens 


Nummer 3 maart/april/mei 2002 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112071023_Scannen0003.pdf

1. Ten Geleide
1.1 Kerk van Laken is niet beschermd
1.2 Conferentieavond over de boerentram bij de Heemkundige Kring van Laken
1.3 Een positieve reactie op het artikel «Inmijntijd» 1.4 Toegestuurde documentatie L.Candau 


2. Mijmeringen rond de Dikke Linde en Mutsaard G. Vanden Bussche (vertaling J. Fransman) 3. Verhalen achter Lakense straatnaamborden (Wannekouterlaan en de De Wandstraat) 
4. Laken vroeger en nu L. Candau – – – Eeuwfeestlaan Clementinasquare  Sint-Albaansbergstraat D. Van Kriekinge (vertaling: D. Winderickx) 5. Een nieuw monument in Laken  L. Candau 

Nummer 4 juni/juli/augustus 2002

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112101702_Nummer13-4.pdf

1.  Ten Geleide
Laca – een nieuwe start
Laca dankt
Lidgelden L. Candau  3 juni 1909: de dag dat de vaart leegliep…  Ik zelf en de Willebroeksche vaart 

2. W. Van der Elst Karel Van de Woestijne 3. Vanuit Laken, via de Russische Prerevolutie,
de wereld rond – Jw Juliette Lavianne L. Candau Herinneringen van een jong meisje
Een nieuwe wereld
Einde van het Russische avontuur
Meertaligheid en verre reizen 4. Onder ons – Koninklijke Toneelvereniging Laken W. Van der Elst  5. Laken vroeger en nu – De Trade Mart D. Van Kriekinge 5. Gesignaleerd: Chantal Kozyreff, Droombeelden uit Het Verre Oosten. – De Japanse Toren en het Chinese Paviljoen te Laken. W. Van der Elst 

Jaargang 14 2002 – 2003 

Nummer 1 september – oktober – november 2002 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112101843_LACA1_14.pdf

1. Ten geleide L. Candau 


2. Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide 
Wereldoorlogen in Laken L. Candau 3. Royal Laeken Tennis Club: bijna een eeuw tennis J. Fransman 4. De bedevaart van Aartshertogin Isabella met de begijntjes
Van Brussel naar O.L.V. van Laken in de historiografie W. Van der Elst 5. Gesignaleerd: Memoriën en Annotatiën van Franciscus van der Meren W. Van der Elst 
   6. Nieuwsmededeling uit Gemeenschapscentrum Nekkersdal 

Nummer 2 december 2002 – januari – februari 2003 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112101850_Laca%2014_2.pdf

1. Ten Geleide L. Candau 


2. In mijn tijd (deel 2) A. Merens & E. Christiaens 3. Omtrent monumenten, gedenktekens en Ereperken voor militaire en burgerlijke slachtoffers van de beide wereldoorlogen in Laken (deel 2) L. Candau 4. Nog de Trade Mart D. Van Kriekinge   

Nummer 3 maart – april – mei 2003 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112101856_LACA3-14.pdf

1. Ten Geleide L. Candau 2. Omtrent Monumenten L. Candau 3. Muske van de Kasaai D. Van Kriekinge  4. Redding…of foltering van een drenkeling in Brussel 5. De Fransmanstraat (deel 3) J. Fransman  6. De Japanse Toren D. Van Kriekinge   7. Het IPHS D. Van Kriekinge   8. Het Belvédère D. Van Kriekinge  9. Graaf Moens de Ferniglaan D. Van Kriekinge  10. Het Koninklijk Domein 


Nummer 4 – juni-juli-augustus 2003 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112101859_TIJDINGEN4_14.pdf

1. Ten geleide L. Candau   2. Théodore Monod  W. Van der Elst  3. Omtrent monumenten (deel 4) L. Candau    4. Laken vroeger en nu  D. Van Kriekinge  5. Victorien van de Weghe (1834-1900)  W. Van der Elst  6. De Euroveiling  D. Van Kriekinge 

Jaargang 15 2003 – 2004  W. Van der  Elst 

Speciaal nummer  september 2003 Extra-Editie 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111025_De%20Serres%20van%20Stuivenberg.pdf

De serres van Stuivenberg en omgeving – een historische terugblik 

Nummer 1 september – oktober – november 2003 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111032_Tijdingen15-1.pdf

1. Ten Geleide L. Candau 2. Schrikkelijk accident in Laken W. Van der Elst 3. Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken L. Candau 4. Vincent Van Gogh maakte een van zijn eerste tekeningen
in Laken W. Van der Elst 5. Edwin Gantz (1871-1948): van schilder van militaire taferelen
tot schilder van paarden en Brabantse landschappen uit onze
streek W. Van der Elst 


Nummer 2 december 2003 – januari – februari 2004 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111043_Nummer2-15.pdf

1. Ten Geleide L. Candau 2. Venise à Bruxelles E. Christiaens 3. Dood & begrafenis van de Gravin van Vlaanderen W. Van der Elst beschreven door Karel van de Woestijne 4. Een vliegmachien op de hippodroom van Laken W. Van der Elst 


Nummer 3 maart – april – mei 2004 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111056_Tijdingen15-3.pdf

1. Ten Geleide L. Candau 2. Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken L. Candau 3. Over de Keizerin Charlottelaan D. Van Kriekinge 4. Rijkswachter vermoord aan de Meiselaan in 1913 5. Uit de tijd van de stoomtram in Laken 6. Chanteloup in Laken 


Nummer 4 juni – juli – augustus 2004 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111102_Tijdingen%204-15.pdf

1. Ten Geleide L. Candau  2. Laken en Molenbeek in de middeleeuwen W. Van der Elst  3. Goed en slecht nieuws omtrent het Lakense erfgoedbeleid L. Candau  4. De lotgevallen van de Meiselaan Wim Van der Elst  5. “Meer licht” in Laken  L. Candau 

Speciaal nummer september 2004  Het beste uit 11 jaar heemkundige kalender (met 50 oude afbeeldingen) 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111107_OverzichtKalenders.pdf

Jaargang 16 ( 2004 – 2005) 

Speciaal nummer.  Renaat Braem en de Modelwijk. September 2004

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111200_DE%20MODELWIJK.pdf

Nummer 1. September 2004 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111207_Tijdingen16-1.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. De tuinen van de “Bloemist van Stuivenberg”
- 2. Een Lakens lied (met de partituur)
- 3. Academische zitting Karel van de Woestijne
- 4. Zoveel Brabanders, zoveel verhalen… een tentoonstelling – 5. Kalender 2005
- 6. Nieuwe leden 

2. De bevrijding van Brussel (L. Candau)
3. Uit vroegere tijden naar ons vorstenhuis (L. Lindemans)
4. Het Zuiden en het Oosten te Brussel (Karel van de Woestijne)
5. Het Koning Boudewijnstadion herbekeken (L. Candau)
6. Het 21 Juli Plantsoen en het standbeeld van Koningin Astrid (G. Vanden Bussche) 

Nummer 2. December 2004 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111211_Tijdingen16-2.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. In memoriam Désiré Winderickx – 2. Twee nieuwe boeken over lokale geschiedenis * De grote en kleine geschiedenis van de kassei
* Bruxelles – Laeken Domaines Royaux
- 3. Epitaaf – 4. Academische zitting Karel van de Woestijne 

2. Afscheid van een van de laatste vertegenwoordigers van een met uitsterven bedreigde soort: “Nen echten Loekeneir” (Dédé de Suisse) (D. Van Kriekinge) 3. Lode Opdebeek: een van de meest bekende Vlaamse uitgevers was van Laken (W. Van der Elst)  4. In 1786 beschreef de prins de Ligne drie tuinen te Laken en omgeving. Over enkele merkwaardige buren van het domein van Schoonenberg (het huidige Koninklijk Kasteel van Laken) (W. Van der Elst) 

Nummer 3. Maart 2005 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111222_Tijdingen%203-16.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Volksverhalen uit Noord-West Brussel (P. Van Nieuwenhuysen) – 2. Naklank Lakense oorlogsmonumenten
- 3. Hulde aan burgemeester E. Bockstael 

2. Het Lakens schaap (W. Van der Elst)
3. De Familistère van Godin te Laken beschreven in 1913 (W. Van der Elst)  4. Patriottisch feest in Laken in 1905 aan het monument voor Leopold I (W. Van der Elst)  5. De Nederleest in 1890 (W. Van der Elst)

Nummer 4. Juni 2005 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112111230_Tijdingen%2016-4.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Erfgoed in gevaar in Laken? De “lithotheek”
- 2. ’n Ketje van Meulebeik, Alfred De Vos
- 3. Publicatie “Ernest Salu” en ander nieuws van Epitaaf
- 4. Tentoonstelling “UITGEBEEND!” – Vlaamse beenhouwers in Brussel na W.O. II – 5. “Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis, de constructiewijze en de restauratieproblematiek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken”
- 6. De kapel van het Brugmannziekenhuis beschermd – 7. Laken-ingezoomd
- 8. Boekje Maria-Christina- en Fransmanstraat 

2. De verdwenen filmzalen van Laken (W. Van der Elst) 3. Ik heb twee verdwenen plekken in Laken gekend… herinneringen van de moeder van ons werkend lid Guy Fautsch (over de Landbouwhuishoudschool van Ossegem en over Nutricia) (D. Van Kriekinge in samenwerking met W. Van der Elst)  4. Laken rond 1880 in de herinneringen van Fierens-Gevaert (W. Van der Elst)

Jaargang 17 (2005 – 2006) 

Nummer 1. September 2005 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112112200_Tijdingen17-1.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Taverne Ste-Anne schuiloord voor Napoleon en zijn maîtresses – 2. Cadettenschool Laken
- 3. Honderd jaar geleden stierf Constantin Meunier 

2. Een niet geheel verdwenen groot bedrijf uit Laken: BYRRH (D. Van Kriekinge) 3. Op de grens, bij onze buren… het restaurant-rôtisserie “Le Vieux Pannenhuis” (E. Christiaens)  4. De eerste wereldoorlog in Heembeek en Laken (W. Van der Elst)

Nummer 2. December 2005 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112112212_Tijdingen%2017-2.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Suikerbonen en beschuit met muisjes… Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven
- 2. Aankondiging van een nieuwe artikelenreeks “Orgelbouwers in Laken van de 19de eeuw tot op heden”
- 3. LACA kalender 2006
- 4. Wat nu met het Trefcentrum Mutsaard? 

2. Een grote onderneming met een rijk verleden uit Laken: de Compagnie Ardennaise de Transports et Messageries Van Gend S.A. (D. Van Kriekinge) 3. Laken versus Brussel: aan wie behoorde de oever van de vaart? En wat speelde er zich af in de “Voorgemeente” (W. Van der Elst) 4. Multatuli in Laken (W. Van der Elst)
5. Rubens schilderde een hoevelandschap in Laken (W. Van der Elst) 

Nummer 3. Maart 2006 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112112223_Tijdingen17-3.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. In memoriam Joris Dillen
- 2. Twee gastauteurs aan het woord: Johan Van Win en majoor Tony Fransen
- 3. Informatie over Epitaaf – Vereniging voor funeraire archeologie
- 4. Opvolging website www.Laken-ingezoomd.be
- 5. Een nieuw boek over de Mutsaard (8 X Mutsaard-Laken, door Liliane Verhaeghe) – 6. Aanvulling: het Brugmannziekenhuis 

2. Wielersport in Laken (J. Van Win)  3. Karel Van Wijnendaele over de wielrenners Miel Aerts en Jean Aerts uit Laken (W. Van der Elst)  4. Open Monumentendagen in het Kwartier Sint-Anna 17 en 18 september 2005 (Majoor T. Fransen)

Nummer 4. Juni 2006 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112112228_Tijdingen17-4.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Twee maal een In Memoriam: Joris Dillen en Désiré Winderickx – 2. Nieuw museum te Laken  2. Lakense orgelbouwers en orgels (L. Candau)  3. Het interieur en de inboedel van het Hof van Drootbeke te Laken in 1482 (W. Van der Elst) 4. Van de boeren van Drootbeke (L. Lindemans)
5. Wervelstorm over Laken op 1 juni 1927 (W. Van der Elst)  6. De wereldtentoonstelling van 1935 was gepland voor 1930 en waarom in Laken en niet in Woluwe? (W. Van der Elst) 

Jaargang 18 (2006 – 2007) 

Nummer 1. September 2006 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112121031_1_Tijdingen_18_1.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. In Memoriam Willy Van Bamis
- 2. Beschermd erfgoed (brug over de spoorweg op de Jubelfeestlaan en Alban- Chambondoorgang op de Koninginnelaan)
- 3. En wat met de Delhaize gebouwen in de kanaalzone?
- 4. Bespreking van twee recent verschenen boeken:
* Van de kant van Brugmann – Een ziekenhuis in zijn eeuw
* L’Eglise Notre-Dame de Laeken – un mémorial inachevé
- 5. Nieuws over de LACA-boekenplank
- 6. Het digitaal geheugen van Laken. Een stand van zaken 

2. Kortelings verschijnt: “L’Histoire de Laeken-Notre-Dame à vol d’oiseau” van Pierre Van Nieuwenhuysen (L. Candau)  3. De campagnes Piers en Meeus en andere verdwenen campagnes te Laken (W. Van der Elst)  4. Lakense orgelbouwers en orgels. 1e vervolg (L. Candau) 5. La(e)ken Revisited (S. Feremans) 

Speciaal nummer. November 2006 

https://laca.stackstorage.com/s/gMxswvzGfudntmq
De voormalige provinciale school voor schipperskinderen «Jean Dubrucq» aan de Claessensstraat (W. Van der Elst) 

Nummer 2. December 2006

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112121051_Tijdingen%2018-2.pdf

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. 18 november 2006 officiële voorstelling van “La(e)ken Revisited”
- 2. Een woordje omtrent het speciale nummer over de verdwenen schippersschool in Laken
- 3. “Laeken, entre légende et histoire” (tentoonstelling in voormalig Gemeentehuis)

2. Lakense orgelbouwers en orgels. 2e vervolg (L. Candau) 3. Indianen op de Heizel in 1935 (W. Van der Elst) 4. Het ontslag als burgemeester van Jules Van Volxem en de aantrede van Emile Bockstael in 1877 (W. Van der Elst) 

Nummer 3. Maart 2007 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112121058_LT18_3.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans) – 1. In Memoriam Leon Candau
- 2. Een nieuw bestuur van LACA
- 3. LACA en het Nekkersdal – 4. Een koninklijk antwoord – 5. De tent van “Cavalia”
- 6. Drie Fonteinen (een werk van Marcel Stappers)
- 7. Het Koninklijk Domein ter discussie
- 8. Kapot, kapotter, kapotst (over de serres van Stuivenberg) 

2. Wielrenners uit Laken: Emiel Aerts (J. Van Win)
3. Een edelsmid uit de Kloosterstraat te Laken: Spoorenberg (W. Van der Elst) 4. La(e)ken Revisited (S. Feremans)

Nummer 4. Juni 2007 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112121104_LT%2018-4.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)
- 1. LACA nodigt uit (voor een boottocht op het kanaal op 2 september)
- 2. La Bibliothèque Principale et Locale de Bruxelles II nodigt ook uit
- 3. Epitaaf – over de grafmonumenten van Robert Halot en Edouard de Biefve op het kerkhof van Laken
- 4 Molenbecca: boek “Sint-Jans-Molenbeek en de Vlaamse auteurs van nu en vroeger” – 5. Beschermd (over de Alban Chambondoorgang)
- 6. Wedstrijd stripmuren in Laken
- 7. Wedstrijd bis: over Germaine Kieckens, echtgenote van Hergé
- 8. De Zangvogels Continued 

2. Meer dan honderd jaar geleden: dood en begrafenis van de Graaf van Vlaanderen (W. Van der Elst)  3. De Zangvogels te Laken. Deel II (S. Feremans)
4. De pedagogische tuin “Albert Street” (J. P. Van Hautegem)

Jaargang 19 (2007-2008)

Nummer 1. September 2007 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112122106_LT%2019.1.pdf

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst – In Memoriam Jacques Fransman
- 2. De Japanse Toren wordt herschilderd
- 3. Graffiti aan de tramhalte de Wand  – 4. Van Praetlaan
- 5. LACA kalender 2008
- 6. Brusselse Cahiers bruxellois – Tijdschrift voor stadsgeschiedenis – 7. BIOBRUSSEL.BE – Het verzamelpunt van onderzoek over Brussel – 8. Website www.laken-ingezoomd.be
- 9. Website Lakens schaap
- 10. Boottocht LACA (met fotoreportage) 

2. 100 Jaar De Vrolijke Kruisboogschutters 1907 – 2007 (W. Van der Elst) 3. De zangvogels te Laken – deel III (slot) (S. Feremans)
4. De zangvogels toen en nu, een vergelijking (K. Philips)
5. De spoorwegbrug over de Paleizenstraat. Een verduidelijking (redactie)

Nummer 2. December 2007 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112122115_LT%2019-2.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans) – 1. Kalender 2008 Houba de Strooperlaan
- 2. Vrolijke Kruisboogschutters
- 3. 30 Jaar AMVB – 30 verhalen – 4. Brussel vorige week
- 5. Genealogische archiefgids voor het Brusselse gewest
- 6. Al ben ik duister, ‘k zet me glanzend uit (essays over Karel van de Woestijne) – 7. Epitaaf
- 8. Persbericht Kalender en Agenda ‘Expo 58’ – Plaizier
- 9. Stripmurenwedstrijd: wordt vervolgd…
- 10. De Zangvogels zingen voort 

2. “Laken Revisité” (J.-C. Beaumont)
3. De Werkhuizengang, bijna een decennium later (J. P. Van Hautegem) 4. De pompiers van Laken (E. Christiaens)
5. De gasfabriek van de Stad Brussel (W. Van der Elst)


Speciaal nummer. Februari 2008 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112122134_voorwoord%20+%20aanleg%20Van%20Praet.pdf

De aanleg van de Van Praetlaan en de Van Praetwijk. Een kwestie van veel geduld… (W. Van der Elst met medewerking van J. P. Van Hautegem) 

Nummer 3. Maart 2008 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112122139_LT%2019-3.pdf

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst) – 1. Addendum gasfabriek en pompiers
- 2. Wegwijzer Dikke Linde
- 3. Koor oude kerk – 4. Verdienstelijke Lakenaars in de kijker (Piet De Groof en Willy Dehondt) – 5. Kadettenschool
- 6. Speciaal nummer Van Praetlaan
- 7. Zilverlindes  – 8. Expo 58


2. 50 Jaar geleden… Wat schiet er nog over van de Expo 58? (D. Van Kriekinge) 3. Toneelleven te Laken. Lode Sonck en de Koninklijke Toneelvereniging ONDER ONS (F. Sonck)  4. Laken in 1881 beschreven door M. Wendelen (W. Van der Elst)

Nummer 4. Juni 2008 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112122152_LT%2019-4.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans) – 1. Ledenhernieuwing 2008-2009
- 2. LACA kalender 2009
- 3. In Memoriam Leo Lindemans – 4. In Memoriam Suzanne Pulinckx
- 5. Bareelwachtershuisje beschermd?
- 6. Pont des Soupirs
- 7. Politiecommissariaat Houba de Strooperlaan
- 8. Park van Laken
- 9. Een nieuw handboek en gids over de Brusselse kanalen en het havenerfgoed – 10. Brusselse wafels
- 11. Epitaaf en Expo 58
- 12. Expo 58 und kein Ende…
- 13. Brosella in Laken

2. De Brusselse stadstrams op het Gemeenteplein van Laken, ook Bockstaelplein (Fabien de Doncquers)  3. De “attracties” op de Expo 58 en “Vrolijk België” (W. Van der Elst)

Jaargang 20 (september 2008 – september 2009) 

Nummer 1. September 2008

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131205_Tijdingen%2020-1.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans – 1. Ledenhernieuwing
- 2. Politiecommissariaat Houba de Strooperlaan – 3. Slecht nieuws over de Koninklijke Halte  – 4. Websites


2. Reeds 20 jaar LACA (de actieve leden van het kernteam)
3. Expo 58: stof genoeg. Over het instituut van Ossegem (Wim Van der Elst) 4. Genealogie Fransman (Pierre Debecker)
5. Belgisch Congo op de Expo 58 (Wim Van der Elst)


Nummer 2. December 2008 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131212_LT%2020-2.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans) – 1. Park van Laken
- 2. Brusselse wafels
- 3. Epitaaf – 4. Speciaal nummer Brouwerijen van Laken
- 5. Jaarboek Ons Graafschap – Campagne Daumerie – 6. Nieuwjaarswensen 

2. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen… (over het monument voor het schoolschip de Smet de Naeyer) (Steph Feremans) 3. La Buydens 125 cc. (Pierre Debecker bewerking)  4. De helihaven te Brussel (1953 – 1966). Een veelbelovend begin maar een kortstondig bestaan… (Eric Christiaens)  5. Het publiek park van Laken, voor het volk, naar Parijs model maar Engels geïnspireerd (Mimi Debruyn)

Speciaal nummer. Januari 2009 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131226_LT%2020%20Brouwerijen.pdf

Vergane glorie: de verdwenen brouwerijen van Laken (Eric Christiaens en Wim Van der Elst)
1. Brussel bierstad
2. Brusselse bieren 3. Brusselse brouwerijen 4. Lakense brouwerijen  5. Royalaeken en Caulier
6. Biersoorten en publiciteit
7. Heembeek: Marly – La Marine 

Nummer 3. Maart 2009

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131401_LT%2020-3.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)
- 1. Erfgoedfeest en Erfgoeddag zondag 26 april 2009
- 2. Overleveringen en volksverhalen (boek Pierre Van Nieuwenhuysen)
- 3. Toponymie van Laken (boek Pierre Van Nieuwenhuysen)
- 4. Vlaams, sociaal, liberaal in Brussel (boekje Herman Mennekens, Johan Basiliades en Kurt Deswert)
- 5. Hippodroom (immobiliënproject Lahayestraat) 

2. Laken beschreven in 1889 (Emile Leclercq, inleiding en vertaling W. Van der Elst)  3. Een oud Lakenaar vertelt: Georges Lienart, haarkapper en kunstschilder (Fernand Sonck)  4. Een terugblik: Expo ’58 en de omgeving van Laken (Wim Van der Elst)

Nummer 4. Juni 2009 

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131414_LT%2020-4.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)
- 1. Erfgoedfeest en Erfgoeddag
- 2. LACA op de Bloemenmarkt
- 3. En de nacht daarop… vandalisme en diefstal op het kerkhof – 4. Naklank Helihaven – 5. Genealogie in Brussel
- 6. Brussels lexicon “… een deken is ’n sozje en … ’n sozje is een deken” 

2. “Entre les deux, mon coeur balance…”. Het wisselend gebruik van de Stefaniastraat en de Maria-Christinastraat door de trams om het oude Gemeenteplein (Bockstaelplein) van Laken en de Lakenbrug te verbinden (Fabien de Doncquers) 3. Bergkoning Felicien Vervaecke te Laken. Met een portret uit 1936 door Roger Cneut (Wim Van der Elst) 4. Een wandeling in 1909 van de Dikke Linde naar Heembeek, Koningslo, de Borgt en Vilvoorde (J. Schouteden-Wery, vertaling en commentaar W. Van der Elst) 

Nummer 5. September 2009

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131423_LT%2020-5.pdf

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)
- 1. Ledenhernieuwing – wijziging werkingsjaar: vanaf 1 januari 2010 – 2. Kalender 2010 Expo 1935
- 3. In Memoriam Roger Platton + 24 augustus 2009
- 4. De wandeling uit 1909 overgedaan
- 5. Leopold en Alexander
- 6. Nog een stripmuur te Laken met Kiekeboe
- 7. Laken en Leopold II 

2. Oud Lakens topatleet vertelt: Elie Van Thournout, Belgisch Kampioen 100 en 200 meter (Fernand Sonck) 3. Restauratie van het koor van de oude kerk van Laken (Wim Van der Elst)  4. Restauratie van het exterieur van het koor van de voormalige O-L-V-Kerk van Laken (Isolde Verhulst) 5. Boekbespreking. François Demesmaeker, Une promenade à travers le temps (Steph Feremans) 

Speciaal nummer. December 2009.

http://www.laken-ingezoomd.be/magazine/201112131447_HET%20VOORMALIGE%20AFFLIGEMS%20LANDGOED%20OSSEGEM%20TE%20LAKEN.pdf

Uit de geschiedenis van de Heizel: Ossegem.

Jaargang 21 (januari 2010 – december 2010)

Nummer 1. Januari 2010 https://laca.stackstorage.com/s/7ckha5On8CPmIZ1

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst) – 1. Beste wensen voor 2010 – 2. Uit de geschiedenis van de Heizel: Ossegem – 3. Nog uit de geschiedenis van de Heizel: Verregat – 4. Wereldtentoonstelling 1935
- 5. Familistère Godin
- 6. En wat met Tour & Taxis of Turn & Tassis? – 7. En nog maar eens de voormalige Schippersschool… – 8. En nog meer stripmuren
- 9. Neder-Over-Heembeek een verhaal in beelden
- 10. Bij het 10-jarig bestaan van Laeken découverte.

2. Laken en omgeving beschreven in de Hollandse periode (H. Somerhausen) 3. Het gedicht “Landgoed te Laeken” van Rienk R. Kruiderink (Jean Pierre Van Hautegem) 4. Waarom de wereldtentoonstelling van 1910 reeds op de Heizel te Verregat moest komen… zoals uiteindelijk die van 1935 (Wim Van der Elst – illustraties Eric Christiaens)

Nummer 2. April 2010 https://laca.stackstorage.com/s/CNM9Lf9liyMzrPH

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst) – 1. Overlijden Georges Liénart – 2. 2.000 meter. Plannen voor de parkzone Van Praetlaan – 3. Wijziging website in www.laca.be – 4. Erfgoeddag zondag 25 april 2010: FAKE?

 
2. In memoriam Georges Vanden Bussche (Fernand Sonck) 3. Laatmiddeleeuws Brussel: een ingebeeld stadslandschap? Voordracht door Bram Vannieuwenhuyze 4. Boekaankondiging. Bruno Brasseur: Hallo, Hallo, Hier Radio Laken… 5. Van stegen en paden naar lanen en boulevards in het koninklijk gehucht «Laken» van de Europese hoofdstad (Jean Pierre Van Hautegem) 5. De trams in de Claessensstraat en Havenlaan (Fabien de Doncquers)

Nummer 3. Juli 2010 https://laca.stackstorage.com/s/vciahwgnc8zTh3s

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst)
- 1. In memoriam François Demesmaeker – 2. Elsschot in Laken – 3. Gemeentebulletin Stad Brussel


2. Elvire Vercauteren vertelt over Laken in de tijd van toen (Fernand Sonck) 3. Weer een vijver… in de Prins Leopoldsquare te Laken (Wim Van der Elst – beeldmateriaal Eric Christiaens)

Nummer 4. Oktober 2010 https://laca.stackstorage.com/s/6X0TUuaO7xph2J8

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans) – 1. Laca kalender 2011 Chinees Paviljoen – 2. Allerheiligen en afscheid van Marcel Celis – 3. Laken en het Meetjesland – 4. En wat met de Heizel? – 5. En de Havenlaan? – 6. Het dakgebint van de oude Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken.

2. Wat schreef en schilderde Herman Bogaerd? (Steph Feremans) 3. Een toemaatje over het graf van Willem De Mol (Wim Van der Elst) 4. 75 jaar geleden… “Oud Brussel” op de wereldtentoonstelling van 1935 (illustraties Eric Christiaens en Daniel Van Kriekinge – vertaling teksten Wim Van der Elst)

Speciaal nummer december 2010 https://laca.stackstorage.com/s/ZKv66VEB8nDxmev  

100 Jaar Chinees Paviljoen & omgeving. Maar wat vonden de Lakenaars?
100 Ans de Pavillon Chinois & environs. Mais qu’en pensaient les Laekenois ?
(Wim Van der Elst; illustraties verzameling Eric Christiaens)

Jaargang 22 (januari 2011 – december 2011)

Nummer 1. Januari 2011 https://laca.stackstorage.com/s/mSBA1TyDM3K5JUv

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Robert Van den Haute 1910-2011 – Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels Gewest – Waar zijn de rechtvaardige rechters? (spreekbeurt Rudi Maes) – Eigen Schoon en De Brabander 100 jaar. En Laken? – De Prinsen van Ossegem (Leo Lindemans) – boekbespreking Peter Theunynck: Biografie Karel Van de Woestijne.


2. Het Planetarium op de Heizel te Laken (Wim Van der Elst) 3. Laken omstreeks 1890 beschreven door Alfred Mabille (Wim Van der Elst) 4. Luchtballons in Brussel en Laken… en de Gordon Bennett Cup (Wim Van der Elst)

Nummer 2. April 2011 https://laca.stackstorage.com/s/c3OupsP4eNmOyKe

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Proficiat Daniel Van Kriekinge (80) – Wel en wee: het Sanatorium van Tombeek – Wel: BYRRH in de Dieudonné Lefèvrestraat – Wee: Kiekeboe en het Amerikaans Theater – Wel of wee: de Havenlaan…- Een boek over de school Regina Pacis in Verregat.

2. De Brunfauts, een Lakense dynastie. Inleiding tot een reeks (Steph Feremans) 2. De Brunfauts, een rood nest in Laken (Johan Wambacq) 3. LACA viert zijn 80 jarig werkend lid Daniel Van Kriekinge!  4. Verhalen uit de tijd van toen (Fernand Sonck)

Nummer 3. Juli 2011 https://laca.stackstorage.com/s/TNSsMRcS4IQvOXp

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Monument voor Leopold I in verval – Het treinstation van Leopold II onder het kasteel van Laken – Komen de kabelbaan en de pijl van de Burgerlijke Bouwkunde van de Expo 58 terug op de Heizelvlakte?

2. Uit de geschiedenis van de Post in Laken (Fernand Sonck) 3. Van vaderskant. Lakense jeugdherinneringen (Piet Vande Velde) 4. Een “vogelscheut” voor Napoleon… (Wim Van der Elst) 5. Bootje varen op het meer van de Heizel… (Wim Van der Elst)

Nummer 4. Oktober 2011 https://laca.stackstorage.com/s/fYDv1t39Kr9lSlI

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Kalender 2012 – Uit de oude doos – Zonder deur dag Nekkersdal zaterdag 15 oktober – Geleid bezoek oud gemeentehuis van Laken – Geleid bezoek aan de oude kazerne – nieuwe Europese school – voordracht restauratie Onze-Lieve-Vrouwkerk Laken – Fotoalbum “Heembeek in beeld 1940-1980” – Verregat = Varkensgat? – Waterkerskwekerij in eer hersteld – Grote Prijs van Brussel 1961-2011 – 250 camera’s rond het Koninklijk Domein – Help! Grondwater in de Heizelstraat… – Rodin, de Denker – Helden op het kerkhof van Laken.

2. Op het kerkhof van Laken: “Van soldaat van Napoleon tot generaal in het Belgisch leger: de lotgevallen van Charles Niellon” (Fernand Sonck) 3. De politieke levensloop van Fernand Brunfaut (Steph Feremans) 4. Over de Dikke Beuklaan of avenue de l’Arbre Ballon (Daniel Van Kriekinge) 5. Lakense nonkels (Piet Vande Velde)

Speciaal nummer december 2011 https://laca.stackstorage.com/s/ekUqf1lVNMsBZSB

“Koninklijke” postkaarten van Leopold II.

Jaargang 23 januari 2012 – december 2012

Nummer 1. Januari 2012 https://laca.stackstorage.com/s/Xkwy0mBXdQSoqUW

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Toponymische wandeling door Laken – Laca Tijdingen op internet- Orgelmuziek op de kermis van Laken 1963 – Treurmars voor de grafgalerijen op het kerkhof van Laken – La Nutricia Laeken

2. Op het kerkhof van Laken: “Nicolas Isidore Tobback, de held van de slag om de Stanley Falls 15-18 mei 1893” (Fernand Sonck) 3. Ruzie op en over de Oostvaartdijk te Laken in 1884 (Wim Van der Elst) 4.Bij Dubrucq (Piet Vande Velde)

Nummer 2. April 2012  https://laca.stackstorage.com/s/gIAfw1Vk5oc2AqR

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Nutricia-Nutrella…- Choesels en chouzels… – 1000 jaar Heilige Guido in Anderlecht… en Laken… – De voormalige schippersschool in de Claessensstraat – Muziek en poëzie op het kerkhof van Laken

2. Ambras op het kerkhof van Laken in 1874 (Wim Van der Elst) 3. 300 Platanen in 2012 versus 144 olmen in 1864 langs de Westelijke kanaaloever… van Jaagpad tot Havenlaan (Wim Van der Elst) 4. Jacobs-Brocas of “Er was eens een klein Weens meisje…” (Fernand Sonck)

Nummer 3. Juli 2012 https://laca.stackstorage.com/s/DyTVmboqOvpj7MS

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Wel en wee van ons erfgoed – Drie generaties Dikke Beuk of Arbre Ballon – Van kazernes tot Europese school – Jaarboek Ons Graafschap Jette – De grafgalerijen van Laken: het einde in zicht? – Archeologische atlas Laken.

2. Guido van Anderlecht. Een Brabantse heilige duizend jaar overleden (Herman Loris) 3. Op het kerkhof van Laken: familiegraf Lou-Bovy-Harford. Berthe Bovy en de merkwaardige levensloop van haar echtgenoot Lou Tseng Tsiang, Ambassadeur, Eerste Minister en monnik in de abdij van Loppem (Zevenkerken) (Fernand Sonck) 4. Aftelrijmpjes uit de oude doos (Aimé De Cort)

Nummer 4. Oktober 2012 https://laca.stackstorage.com/s/68bEP2YczrScTUQ

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Toponymische wandeling – Herdenking Eeuwfeest oud Gemeentehuis van Laken – Zo was Heembeek – Jan Verbesselt  – En nog maar eens de Dikke Beuk

2. Over het omhakken van bomen (1878) (Wim Van der Elst) 3. Draaitollen te Brussel in 1896 (J.J. in “La Nature”) 4. Over een voorloper van de Havenlaan die er niet gekomen is… (Wim Van der Elst) 5. Tielemans, geen Thielemans (Wim Van der Elst met de medewerking van Pierre Schacht)

Speciaal nummer december 2012 https://laca.stackstorage.com/s/Ms1ipavvsKstypi

“Het Monument aan de Arbeid” van Constantin Meunier, een permanent verhaal van vallen en opstaan, van glorie en verval (Jean Pierre Van Hautegem)

Jaargang 24 Januari 2013 – december 2013

Nummer 1. Januari 2013 https://laca.stackstorage.com/s/Ik2oQt15ATgp6P8

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst)- Het definitief einde van de “Pont des Soupirs” – Nog eens Tielemans – Het oud station aan restauratie toe?

2. Op het kerkhof van Laken: Generaal Baron François-Xavier de Wautier (Fernand Sonck en Wim Van der Elst) 3. Laken en de elektriciteitsvoorziening van de Stad Brussel. Deel 1 – Van de aanvang tot omstreeks 1905 (Pieter De Raedt) 4. De Crèche Clémentine (Wim Van der Elst)

Nummer 2. April 2013 https://laca.stackstorage.com/s/956o0lhdcjdhipT

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Oude Rijkswachtkazerne

2. Brunfaut’s Progressive Architecture. Fernand, Gaston, Maxime Brunfaut, een familie van modernistische architecten (Steph Feremans) 3. De Modelwijk in Brussel. Het levensverhaal van een groot(s) project (Steph Feremans) 4. Nogmaals de Crèche Clémentine… (Wim Van der Elst) 5. Destouvellesstraat – Wie was dat in Godsnaam? (Wim Van der Elst) 6. Het oud hospitaal van Laken (Wim Van der Elst) 7. Vilvoordsesteenweg. Tussen Lakenbrug en Van Praetbrug. Tussen Koninklijk Domein en vaart (Wim Van der Elst)

Nummer 3. Juli 2013 https://laca.stackstorage.com/s/g2ClqF9EbxFf8qr

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Stripmuren en Expo 58-relicten – Rijkswachtkazerne Stefaniastraat

2. Het Justistiepaleis van Brussel, architecturaal huzarenstukje of puur wangedrocht? (Rudi Schrever) 3. Drenkelingen in Laken (Wim Van der Elst) 4. Afscheid van de Crèche Clémentine. Drie meiden… drie gezusters… (Claude Gekiere met de medewerking van Pierre Schacht) 5.Op het kerkhof van Laken: Jean-Baptiste Masui. De eerste Directeur-generaal van de Belgische spoorwegen (Fernand Sonck)

Nummer 4. Oktober 2013 https://laca.stackstorage.com/s/UFZsf6o4WSL57Mj

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst – Voetbalstadion op parking C?
– Noch Donderberg, noch “Clos des Perruches”, noch Koninklijke Boomgaard….
– Bockstaellaan 338-340: slopen of renoveren?

2. Een nieuwe Nederlandstalige Freinetschool in Laken? (Eric Christiaens) 3. Laken en de elektriciteitsvoorziening van de Stad Brussel. Deel 2 – van omstreeks 1905 tot op heden (Pieter De Raedt) 4. Alphonse Wautersstraat en Emile Wautersstraat in Laken (Wim Van der Elst) 5. Nog over Destouvelles of D’Estouvelles… (Pierre Schacht)

Speciaal nummer December 2013 https://laca.stackstorage.com/s/yOEKO4MZwNQYOSp

Brand van het kasteel van Laken in 1890 (Wim Van der Elst)

Jaargang 25 – januari 2014 – december 2014

Nummer 1. Januari 2014 https://laca.stackstorage.com/s/ESvqFY9k2vXX1yM

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Godin
– Grafgalerijen kerkhof van Laken

2. Tussen vonk en omroep. Draadloze communicatie in België en Kongo 1900-1918 (Bruno Brasseur en Guido Nys) 3. De Openluchtklassen aan de Van Praetlaan (1930) (Fernand Sonck)    4. Willem Geefs in de kijker (Rudi Schrever) 5. De Bateaux Mouches en hun aandeel in de geschiedenis van Laken (Karel De Decker)

Nummer 2. April 2014 https://laca.stackstorage.com/s/pJCq7xzQEcFDhvG

1. Ten Geleide (Steph Feemans en Wim Van der Elst) – De Heizel und kein Ende – Amerikaans Theater – Kinepolis – Oceade en Mini-Europa – Voetbalstadion – Zwemvijver – Landschapspark Turn & Taxis – Havenlaan

2. Het Luna-park voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog (Wim Van der Elst; ill. Eric Christiaens) 3. Normaalschool Laken (R. Mottard) 4. Lakens testament van Michael De Vleeschouwer en Maria Anna Janssens uit 1791 (Pierre Schacht) 5. De Lakense drieling (Eric Christiaens) 6. “Een vreeselijk drama te Laken” (1935) (Pierre Schacht)

Nummer 3. Juli 2014 https://laca.stackstorage.com/s/GtuXaAq3YWQHE4T

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – website www.laca.be – 100 jaar geleden: WO I- Luna Park 1914-1918 – Onlusten augustus 1914 te Brussel

2. Laken 21 augustus 1914: de Duits is daar! (Karel van de Woestijne) 3. Waar is het oude hoofdaltaar uit het koor van de vroegere Onze-Lieve-Vrouwkerk naartoe? (Wim Van der Elst met medewerking van Pierre Schacht en Pierre Van Nieuwenhuysen) 4. Het ontstaan van de Heilig Hart en Sint-Lambertusparochie en kerk op de Heizel (Wim Van der Elst; ill. Eric Christiaens) 5. Op het kerkhof van Laken: Joseph Duysburgh, musicus, of “het reilen en zeilen van de viool van de Meester” (Fernand Sonck) 6. Meer dan 50 jaar gemeentepolitiek in Ganshoren: René Coppens (Wim Van der Elst)

Nummer 4. Oktober 2014 https://laca.stackstorage.com/s/YWIilYzm6RsXMeD

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst)- Speciaal nummer Instituut van Ossegem – Karel van de Woestijne over de eerste wereldoorlog in oktober 1914 – Brusselse straatliedjes uit 1914-1918 – Philippe Thys – de vergeten drievoudige Tourwinnaar – In memoriam generaal Piet De Groof

2. In memoriam Gustave Abeels (Wim Van der Elst) 3. Karel van de Woestijne vanuit Laken: oktober 1914 4. De Burgerwacht – Garde Civique van Laken (Wim Van der Elst; ill. Léon Verreydt) 5. Lindemans in Laken (Wim Van der Elst) 6. Deining op de vaart voor de waterzooi van “De Liefde”. De beginjaren van de “Bateaux Mouches” (Wim Van der Elst)

Speciaal nummer december 2014 https://laca.stackstorage.com/s/yNTrQwAzpljXX0K

Instituut van Ossegem (Wim Van der Elst)

Jaargang 26 – januari 2015 – december 2015

Nummer 1. Januari 2015

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Hoe zou het nog zijn met… de Familistère Godin? – En met het kerkhof van Laken… – Rechtzetting Lindemans

2. Karel van de Woestijne vanuit Laken: december 1914 3. “Kom binnen, kom binnen, de voorstelling gaat beginnen” of een greep uit het circusleven, kermis en wijkfeesten te Laken (Fernand Sonck) 4. Omtrent de Donderberg (Wim Van der Elst)

Nummer 2. April 2015

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Nacht van de Geschiedenis 24 maart 2015 over het Instituut van Ossegem – Een nieuw park voor Constantin Meunier’s monument aan de arbeid?

2. Karel van de Woestijne over het Grotteke van Lourdes te Laken-Jette in 1916 (inleiding Wim Van der Elst; ill. Eric Christiaens en Pierre Schacht) 3. Het Nederduytsch Magazyn (1835-1837), of een kleine deels biografische familiegeschiedenis en tussendoor een beknopte schoolhistorie. Deel I (Steph Feremans) 4. Straatlantaarns: Egide bezoekt een subjectief en afgewerkt geheel (Egide van der Heide; foto’s Pierre Schacht en M-H Struyf) 5. 10 ton meikevers…. (Wim Van der Elst)

Nummer 3. Juli 2015

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Hoe zou het nog zijn met… het Chinees Paviljoen en de Musea van het Verre Oosten…

2. Karel van de Woestijne vanuit Laken januari 1915 3. Een nieuwe stripmuur in Laken (Rudi Schrever) 4. Het Nederduytsch Magazyn (1835-1837)… deel II (Steph Feremans) 5. Meli 1979 (Herman Mennekens) 6. Werken Brussel Zeehaven 1903 te Laken (Wim Van der Elst) 7. 10 Fr. voor de achterpoot van een otter in 1889 (Wim Van der Elst) 8. Patentplichtigen te Laken in de Franse tijd (Wim Van der Elst)

Nummer 4. Oktober 2015

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Meli of Martini – Na de Familistère Godin nu problemen met Byrrh – Vredegerecht Fransmanstraat – Romeinse overblijfselen in Brussel… of Laken

2. Het Nederduytsch Magazyn (1835-1837)… deel III (Steph Feremans) 3. Op het kerkhof van Laken: Marie Pleyel (Fernand Sonck) 4. Gewapende Brandweer – Sapeurs Pompiers van Laken (Wim Van der Elst; ill. Eric Christiaens, Leon Verreydt)

Speciaal nummer december 2015:

Uit het  verleden van het Heizel-plateau (Wim Van der Elst)

Jaargang 27 januari 2016 – december 2016

Nummer 1. Januari 2016

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Industrieel erfgoed – Participatie: vzw Public

2. Leuke internetbronnen voor erfgoed (Steph Feremans) 3. Leuk beeldmateriaal (Steph Feremans) 4. Laken, een kortverhaal van een lange geschiedenis. Aflevering 1 (Jeroen De Smet) 5.Het zwembad van Laken: in 50 jaar veel water naar de zee… (Wim Van der Elst)

Nummer 2. April 2016

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst)- Wel … en wee…

2. Omtrent de “Pont Rustique” (Wim Van der Elst) 3. Laken, een kortverhaal van een lange geschiedenis. Aflevering 2: de Belgische periode (Jeroen De Smet) 4. Het einde van de Tivoli (Wim Van der Elst; ill. Eric Christiaens e.a.) 5. De staat van de Lakense straten in 1899 (Wim Van der Elst)

Nummer 3. Juli 2016

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Watertoren Turn & Taxis – Bezoek aan Trainworld in Schaarbeek – Afscheid van de laatste Lakense communist Louis Van Geyt

2. De brandweer te Laken vervolg (Wim Van der Elst) 3. Laken, een kortverhaal van een lange geschiedenis. Aflevering 3: van gehucht naar stadswijk (Jeroen De Smet) 4. Verhalen uit de Sint-Lambertuswijk in de tijd van toen. Deel 1. Drie generaties Moens  (Fernand Sonck met Pierre Schacht) 

Nummer 4. Oktober 2016

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Kalender 2017 Films in Laken- En de verdwenen beenhouwerijen van Laken… – Langs den ijzeren weg naar Schaarbeek en Molenbeek op 10 september 2016

2. Een toemaatje: de Gewapende Brandweer van Heembeek (Wim Van der Elst) 3. Verhalen uit de Sint-Lambertuswijk in de tijd van toen. Deel 2. Van handelaars en wijkfeesten (Fernand Sonck met Jean Moens en Victor Schutters) 4. Richard Van Genechten, een Lakense wielerkampioen (Victor Schutters)  5. Bestaat hij of bestaat hij niet? De buurtweg op parking C (Jeroen De Smet)

Speciaal nummer december 2016:
De orgels, organisten en klokken van de Onze-Lieve-Vrouwkerk(en) van Laken (17de – 21ste eeuw) (Jean Pierre Van Hautegem)

Jaargang 28 januari 2017 – december 2017

Nummer 1. Januari 2017

1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim Van der Elst) – Nieuwjaarswensen, Ledenhernieuwing, Kalender 2017, Verdwenen beenhouwerijen en verdwenen bakkerijen in Laken, En wat met de watertoren van Tour & Taxis, Zwemvijver op de Heizel, Nacht van de Geschiedenis, Masuistraat 66-72, (Willy Van Der Meeren)

2. Over de klok(ken) van Sint-Lambertus op de Heizel (Wim Van der Elst en Victor Schutters) 3. Herinneringen van mijn vader, Joseph Schutters, en activiteiten van mijn grootvader, Victor Schutters, in het verzet tijdens WOII (Victor Schutters) 4. Activiteiten van mijn overgrootvader, Jef Schutters, in het verzet tijdens WOI (Victor Schutters) 5. Uit Jan Hertogen’s website… (Jan Hertogen en Steph Feremans (red)) 6. Boekbespreking : Expo 58 en zijn medewerkers, Expo 58 en zijn brouwerijen. Auteur: François Van Kerkhoven (Wim Van der Elst) 7. De Dikke Linde, een oriëntatiepunt (Jeroen De Smet)

Nummer 2. April 2017

1. Ten Geleide (Steph Feremans) – Overlijden Wim Van der Elst – Overlijden Jean Plaskie – Het Bockstaelplein – Parking C en de goed verstopte voetweg – Nieuw leven in de brouwerij – Willy Van Der Meeren – Godin – Brussel’Air – Nacht van de geschiedenis.
2. In Memoriam Wim Van der Elst (Steph Feremans) 3. De stamboom van Wim Van der Elst. (Daniel Bex, Voorzitter Familiekunde Brussel) 4. De afkomst van Wim Van der Elst. (Wim Van der Elst) 5. Op het kerkhof van Laken: Van het land van de witte olifant naar het kerkhof van Laken, het avontuurlijke leven van Gustave Rolin-Jacquemyns (Wim Van der Elst) 6. Uit de tijd van: De postbode, uw vriend (Eric Christiaens) 7. Uit Jan Hertogen’s website… (Jan Hertogen en Steph Feremans (red))

Nummer 3. Juli 2017

1. Ten Geleide (Steph Feremans): Websites – Indianen te Laken? – The never ending story of the Eurostadion – Fotowedstrijd.

2. Op het kerkhof van Laken: Kolonel de l’Escaille, “De Leeuw van het Twaalfde Linieregiment” (Fernand Sonck) 3. Uit Jan Hertogen’s website… (deel 3) (Jan Hertogen en Steph Feremans (red)) 4. Een brand op Expo 58 ? (Eric Christiaens) 5. Vluchtelingen in Nederland tijdens WO I (Wim Van der Elst) 6. Aleksandr Poesjkin (1799 – 1837) (Rudi Schrever)

Nummer 4. September 2017

1. Ten Geleide (Steph Feremans): Lidgeld -Themanummer – Kalender 2018 – Neybergh en Bols – Uit Bruzz – Nog een park – Ook in Bruzz – Op de achterplaat – De totem – Blij en boos.

2. Een portret van Prosper De Troyer (Steph Feremans) 3. De water- en windmolens van Laken (Victor Schutters) 4. Op het kerkhof van Laken: Kolonel de l’Escaille, “De Leeuw van het Twaalfde Linieregiment” Vervolg en slot (Fernand Sonck en Victor Schutters) 5. De nieuwe gebouwen van brouwerij Caulier in de Herrystraat in 1940 (Maurice Deletang, vertaald door Jacques Bastiaens)

Speciaal nummer december 2017

Het kerkhof van Laken (A.Cosyn). Facsimilé heruitgave + vertaling (Marie-Henriette Struyff en Fernand Sonck)

Jaargang 29 januari 2018 – december 2018

Nummer 1. Januari 2018

1. Ten Geleide (Steph Feremans) : wensen, kalender en extra nummer – Japanse toren en Chinees paviljoen beschermd – Neptunusfontein in restauratie – Bruud.

2. 100 Jaar banketbakkerij Wiewauters-Abel (Pierre Schacht, vert.: Steph Feremans) 3. Anekdotes in de Post van Laken (Eric Christiaens) 4. Op het Kerkhof van Laken: Marie Popelin (Fernand Sonck) 5. Op de grens van Jette en Laken (Jeroen De Smet)

Nummer 2. April 2018

1. Ten Geleide (Steph Feremans): Boekvoorstelling ‘De wereld van Expo 58.’ – RIP The Village – uit BRUZZ – Haar naam was Keetje Tippel.

2. Op de dool in een kille stad. De Brusselse jaren van Neel Doff (Eric Min) 3. De onteigening van het domein Van der Straeten aan de Van Praetlaan, later de openluchtschool van de Stad Brussel (Fernand Sonck) 4. Bokrijk op de Heizel (Wim Van der Elst) 5. Wiewauters deel twee: Timperman en opvolgers (Pierre Schacht – Vert. S. Feremans)

Nummer 3. Juli 2018

1. Ten Geleide (Steph Feremans): 100 jaar geleden: 1918 – De Brabantse Folklore – Cosyn – Wordt Tivoli Zandbergen? – De wereld van Expo 58 – De Rotonde – Televisie – Elsschot.

2. Gustave VERHAYGEN, een gesneuvelde soldaat van de Eerste Wereldoorlog, geboren en begraven te Laken (Victor Schutters) 3. Léo Errera (1858-1905), Humanist en briljant botanicus (Rudi Schrever) 4. Nota’s over Oud Laken: De pastorij, de kermis (Arthur Cosyn)

Nummer 4. September 2018

1. Ten Geleide (Steph Feremans): September 2019 Laca 30 – Abonnement & Kalender 2019 – 11/11/1918 & 2018 – De Rotonde 1958 – Vandalisme op het kerkhof – Annie Cordy – Uitstap Rinckin.

2. La(e)ken re-revisited (Steph Feremans) 3. Lakense «gerepatrieerden» van de Eerste Wereldoorlog (Steph Feremans) 4. De «Société Royale Philharmonique de Laeken» (eerste deel) (Victor Schutters)

Speciaal Nummer. December 2018

De Lakense Médailles.

1. Ten Geleide (Steph Feremans) 2. Een penning geeft stof tot nadenken (Luc Vandamme) 3 De Lakense penningen in woord en beeld (Steph Feremans) 3. De vergeten Lakense medailleur, Jean Lecroart (Steph Feremans en Pierre Schacht) 4. Ceci n’est pas une médaille… (Steph Feremans)

Jaargang 30. januari 2019 – december 2019

Nummer 1. Januari 2019

1. Ten Geleide (Steph Feremans): Wensen – 70 jaar UVRM – Otto Johannes Chrispeels

2. Is er nog banket nodig? (Pierre Schacht. Vert. S. Feremans)  3. Lydia Deveen – De Pauw, momenten in profiel (Fernand Sonck) 4. De «Société Royale Philharmonique de Laeken» (tweede deel) (Victor Schutters)

Nummer 2. April 2019

1. Ten Geleide (Steph Feremans): 30 jaar Laca – straatkunst PARCOURS street art – gastschrijvers- en fotografen.

2. Het mausoleum van het echtpaar Léonce en Louise Evrard-Flignot (Miriam Vervliet en Linda Van Santvoort) 3. Op het kerkhof van Laken: Generaal Emile Pierre Joseph Storms (Fernand Sonck) 4. Maria De Backer (1863 Teralfene – 1945 Buenos Aires) (Jorge Torres, vert. Geert Van den cruyce) 5. Roger De Winter’s Villa Zonnewende (Sabine Inghelram)

Nummer 3. Juli 2019

1.Ten Geleide (Steph Feremans) OVER ONS ZELF: Zomeruitstap. Laca aan zee! –  Uitnodiging Feest. – LT 30/4. – LT Themanummer 2019: Citroën – LT Jaargang 31. OVER LAKEN ANNO 2019: Tivoli Green City – Be-Here. – Het Brass’art café – pocketparkje Tielemans – Tamara van Terplast – IPHS Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de UVRM en Spirou4Rights – Patrick Collon.

2. Hoe een oude foto aan de basis lag van het ontstaan van Laca (Eric Christiaens) 3. Laken, een smeltkroes van culturen. Of ‘la veuve Marcovici’ (Steph Feremans en Pierre Schacht) 3. De tuinbouwmaatschappij Onze Vrije Uren (Victor Schutters) 4. Wirel de Whiskydrinker (Steph Feremans) 5. De Kathedraal van Story-VanWaes Lakens’ oudste industrieel gebouw (Jeroen De Smet)

Nummer 4. September 2019 (onder voorbehoud, zie colofon)

1. Ten Geleide (Steph Feremans): Verjaardagsfeest

2. Rubens schilderde, eerder konterfeitte een hoevelandschap in Laken  (Joris Dillen, Wim Van der Elst en Steph Feremans) 3. Zoek de verschillen (Expo 1935) (Eric Christiaens) 4. La Source, nieuw bier uit BYRH (Tom Van Bogaert) 5.Inhoudstafels 1989 – 2019

Speciaal nummer. December 2019 (onder voorbehoud)

Van Citroën naar Kanal (Jean Moens en Fernand Sonck)