1) FEEST!

Op 28 september  2019 viert onze vereniging haar 30ste verjaardag. Dat doen we met een academische zitting met Prof. Dr. Paul Huvenne, om 15u in het Nekkersdal. Hij zal er uitweiden over Pieter Paul Rubens als landschapsschilder en inzoomen op het schilderij De Weide te Laken (fragment hierboven). Daarna onthullen we een cadeau voor de hele Lakense gemeenschap en krijgen de aanwezige leden/abonnees een gedenkpenning tijdens een feestelijke receptie (nadien enkel nog te verkrijgen tegen betaling).

Programma

14:45u  Openen van de deuren

15:00u  Ontvangst en Welkomstwoord door Dhr. Julien Meganck, Voorzitter van het
Gemeenschapscentrum Nekkersdal

15:15u  Onthulling van het nieuwe logo van Laca door de voorzitter en inleiding Prof. Dr. Paul Huvenne

15:30u  Pieter Paul Rubens als landschapsschilder, door voornoemde

16:30u  Onthulling van Laca’s geschenk aan de Lakense gemeenschap

16:45u  Uitdeling medailles en feestelijke receptie in het café van Nekkersdal

RSVP: het aantal plaatsen is beperkt. Uiterlijk voor 21/9 maar als u tot dan wacht kan het te laat zijn.

De tickets zijn gratis. Laca verjaart, dus Laca trakteert maar wel inschrijven dus, via info@laca.be, telefonisch bij Eric Christiaens na 18u kan ook (02/426.55.88), desnoods per brief naar de Prudent Bolslaan 136, 1020 Laken.

2) Elke vierde zaterdag van de maand, behalve juli en december om 14u in het Nekkersdal, Studio 1: open redactievergadering